Anne Lien, Kartverket

Anne C. Lien er fylkeskartsjef i Hordaland og Sogn og Fjordane. Hun er geograf, og på fritiden jobber hun med en doktorgrad innen historisk kartografi.

Profitt og patriotisme – maktmotiv bak norske kart 1750-1850

Kart blir ofte oppfattet som en objektiv gjengivelse av virkeligheten, og deres påvirkningskraft er derfor stor. Men det kan ligge en rekke forskjellige baktanker bak kartets tilblivelse, og disse kan fremheves via ulike kartografiske virkemidler. Presentasjonen tar for seg maktmotiv vi kan finne i norsk kartografi i perioden 1750-1850, og det blir også vist til noen eksempler på hvordan kartografi kan brukes maktpolitisk i vår egen tid.

Annonser