Anne Cathrine Frøstrup, Kartverket

Anne Cathrine Frøstrup

Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun har blant annet bakgrunn fra Justisdepartementet og som dommer og domstolleder før hun kom til Kartverket i 2003 som tinglysingsdirektør. Frøstrup har vært Kartverksjef siden 2008.

“Kartverket går inn i det nye landskapet”; Der skjer enormt mye på den teknologiske siden, og måten vi jobber på vil endre seg. Kartverket skal være en del av det nye landskapet i årene som kommer, og ønsker å spille en viktig rolle i dette.

Annonser