Anja Strømme, Norsk Romsenter

Anja Strømme er seniorrådgiver jordobservasjon i Norsk Romsenter.

Jordobservasjon i skjæringspunktet mellom det nasjonale og det globale

Foredraget vil sette jordobservasjon og Copernicus/nasjonalt bakkesegment i en større sammenheng!

Annonser