Anders Tiltnes, Infrakit Norge AS

profilbilde_tiltnes

Tiltnes har en master i geomatikk fra NMBU og en master i innovasjon og entreprenørskap fra Universitetet i Oslo. Er i dag administrerende direktør i Infrakit Norge AS.

Praktisk bruk av BIM for infrastrukturprosjekt

Foredraget omhandler hvilke prinsipper man må legge til grunn for å klare å bruke BIM effektivt i vei/VA/bane-prosjekter. Stikkord her er cloud og åpne formater uavhengig av leverandører.

Annonser