Anders Malum, Skedsmo kommune

32_Anders Malum, Skedsmo kommune

Anders har jobbet i Skedsmo kommune i snart et år. Tidligere har han vært i blant annet Geodata AS og Sørum kommune. I Skedsmo jobber Anders med GIS-løsninger for kommunens plan- og byggesaksavdeling.

Bruk av DOK i planlegging

Det offentlige kartgrunnlaget er viktig i all kommunal planlegging. Foredraget vil gi eksempler på hvordan nasjonale og lokale DOK-data brukes i Skedsmo kommune. Det vil også bli gitt eksempler på hvilke utfordringer kommunens planleggere støter på når de skal forstå DOK-data, og hvordan vi som jobber med GIS kan bidra til riktigere bruk av DOK i planleggingen.

Annonser