Anders Løland, Norsk Regnesentral

17_Anders Løland, Norsk Regnesentral

Anders Løland jobber som assisterende forskningssjef i avdelingen SAMBA – Statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Han leder prosjektet “Personalised fraud detection” i forskningssenteret Big Insight.

Big Data eller Big Insight?

Åpner Big Data en helt ny verden eller er det bare ny innpakning av kjente metoder? Big Insight er et norsk senter for forskningsdrevet innovasjon som bidrar til den store datarevolusjonen ved å utvikle analytiske verktøy for å trekke ut kunnskap fra komplekse datasett. En rekke anvendte eksempler vil bli diskutert, blant annet svindeldeteksjon, produktspredning og optimal prising av Airbnb-leiligheter.

Annonser