Anders G. Østmoe, Asplan Viak

Anders jobber i planavdelingen med oppgaver innen de største infrastrukturprosjektene, og dessuten med organisering av bruken av GIS i firmaet. Han har tidligere jobbet med systemutvikling innen GIS-domenet i Geodata AS og som prosjektleder i Visma Consulting AS.

GIM og geografisk orientert samhandling

Når arbeid i modell har blitt så sentralt som det er i dag er det verdt å se mer på dagens GIS-teknologi, og hvordan denne kan anvendes gjennom webtilgang og tyngre klienter. En Geografisk Informasjonsmodell (GIM) inneholder informasjon på detaljnivå og områdenivå, og gjør det mulig å jobbe i en digitalisert prosess med et kontinuerlig felles informasjonsgrunnlag. Vi kan lage altomfattende modeller og innsyn som er skreddersydd prosjektet man jobber i. Samhandling utvides dermed til å omfatte mange flere, fra de som besitter den spesielle fagekspertisen til det offentlige publikum, gjennom mange faser.  Det er også mulig å involvere mange flere i den samme modellen, nå som GIS dekker fullverdig 3D i tillegg til tradisjonell 2D.

Annonser