Anders Anker-Rasch, Ingeniører Uten Grenser

Utdannet bygningsingeniør, jobber for Norges Forskningsråd og driver frivillig/dugnadsbasert arbeid i IUG. Har siden 2014 stått for opplæring av mange hundre ingeniører inne kartbruk for bistandsarbeid. Holder jevnlig kurs i grunnleggende kartbruk og åpne datakilder.

Åpne data i bistandsarbeid

Feltarbeidere er avhengig av rask tilgang på verktøy for beslutningsstøtte og planlegging. Med stadig bedre fly- og satelittfoto, kombinert med åpne databaser for å dele relevant info, kan bistandsarbeidere gjøre sine oppdrag i felt raskere og med høyere kvalitet enn tidligere mulig.

Annonser