Alle laserdata fritt tilgjengelig

Alle laserdata fritt tilgjengelig

Med tidligere frigivelse av data fra Nasjonal detaljert høydemodell er dermed alle høydedata gratis og fritt tilgjengelig, melder Kartverket.

Vedtaket omfatter:

  • Alle 2 og 5 pkt laserdata som samles inn gjennom NDH
  • Alle eksisterende laserdata fra Geovekst-prosjekter samlet inn før 2016
  • Landsdekkende høydemodeller (1 meters grid)
  • WMS-tjenestene DMT Helning grader, DTM/DOM Skyggerelieff og DTM/DOM høydeplott

Frigivelse av øvrige data (kommuner som ikke er Geovekst-parter)

Dette omfatter:

  • Bergen og Bærum frigir alle sine laserdata med tilhørende åpne produkter og tjenester
  • Oslo, Stavanger og Trondheim frigir spesifikke laserdatasett som oppfyller kravene i NDH og tillater oppdatering av åpne produkter og tjenester fra samtlige datasett

Hoydedata.no er nettløsningen for for lagring, innsyn og nedlasting av høydedata.

Illustrasjon: Eksempel på visualisering av høydedata fra fjellene i Harstad-området. Kartverket

 

Annonser