Alexander Salvesson Nossum, Norkart

 

alexander_nossum_web

Alexander Salveson Nossum er lidenskapelig opptatt av moderne løsninger innenfor Geomatikk. Han fikk sin doktorgrad på NTNU i 2013 som omhandlet visualisering av romlig informasjon, med et spesielt fokus på innendørskart. I dag jobber han i Norkart AS sin avdeling i Trondheim. Her jobber han med kundespesifikke løsninger og bruker mye åpne teknologier i samspill med proprietære teknologier.

“Erfaring med kunnskapsmisjonering”: Norkart har de siste årene hatt et økt fokus på å dele kunnskap rundt geomatikkfaget til studentmassene samt også til andre brukergrupper utenfor geomatikkbransjen. Dette er også på GeoForum sin agenda i et ledd rundt profilering og rekrutteringsprosjektet. Foredraget vil presentere erfaringer rundt dette arbeidet og drøfte hvilke utfordringer og ikke minst hvilke muligheter som vi har oppdaget. Til Geomatikkdagene 2015 har GeoForum igangsatt et eget prosjekt, støttet av KMD, hvor målet er å stimulere innovasjon på åpne kartdata med bruk av åpen programvare. Prosjektet retter seg mot profesjonelle brukergrupper som tradisjonelt ikke tilhører geomatikkbransjen, samt også direkte mot ulike innovasjonsmiljøer i Norge. Foredraget vil inspirere samt også diskutere begrepsbruken bransjen har og hvordan vi kan søke å nå ut til flere for å inspirere til innovasjon

Annonser