Æresmedlem i GeoForum

Æresmedlem i GeoForum

Som æresmedlem kan utnevnes personer som har gjort en særlig stor innsats innen GeoForums fagområder.  Han har gjort en særlig stor innsats for bygg og anleggsfaget i GeoForum – stikningsfaget spesielt. Han var svært sentral i etableringen av Den Kloke Teknologi, Knut Erik så tidlig at BIM kom til å bli stort i BA-miljøet. Han har vært engasjert i GeoForum i nærmere 40 år og har hatt flere tillitsverv både som leder i Bygg- og anleggsgruppa, programkomiteer styremedlem både i lokaldelingen Oslo og Akershus og sentralt. Knut Erik har også vært ressursperson også utenom faggruppevirksomheten.

Æresmedlemskapet ble tildelt under Geomatikkdagene i Trondheim av styreleder Terje Midtbø.

GeoForum har syv æresmedlemmer: Jan Martin Larsen, Bjørn Geirr Harsson, Olav S. Olsen, Olav Mathiesen, Roger Gustavson og Kari Strande.

 

Foto Even Stangebye.

 

Annonser