Æresmedlem i GeoForum Trøndelag

Æresmedlem i GeoForum Trøndelag

Edel startet som kartkonstruktør hos Fjellanger i 1963. Hennes første møte med GeoForum (TKTF) var 26. april 1965, det var det første møtet etter at foreningen ble stiftet 2 måneder tidligere.

Midt på 70-tallet gjorde hun et tappert forsøk på å fri seg fra kartverdenen ved å gå på husflidsskole, men lykkes ikke (heldigvis).

I 1978 startet hun ved fylkeskartkontoret i Sør-Trøndelag, der hun har vært fram til hun pensjonerte seg i fjor sommer. På disse 50 åra har Edel vært engasjert på både lokalt og nasjonalt plan i GeoForum.

Hun satt i styret for GeoForum sentralt i to perioder på 80-tallet og var med i flere prosjekter nasjonalt, spesielt kan nevnes «brukerbok – fotogrammetri for kulturminnevern» FOKUM.

Fra 1990 til 93 var hun leder for GeoForum Trøndelag.

Ellers kan også nevnes:

  • Hun har vært med i kurskomite for sommerkurs i kartografi
  • Hun var med og organiserte de første Trøndelagskartdagan i 1987
  • Hun har organisert medlemsturer i lokalforeningen
  • Hun har vært engasjert i å spre kunnskap om kartfaget til unge og gamle:
    • Hun har vært engasjert i og organisert GIS-dagen i Sør-Trøndelag i mange år
    • Hun har opprettet kontaktnett med geografilærere i videregående skole og organisert skolebesøk med GIS som tema for å gjøre faget kjent.

Edel er alltid en inspirator for alle omkring seg når hun engasjerer seg – hun er alltid den som tar initiativ når hun ser muligheter..

Geoforum Trøndelag  GRATULERER!

Tekst: Alf Egil Aaberge, Kartverket

Annonser