80- års jubileum på Oslofjorden

80- års jubileum på Oslofjorden

GeoForum Oslo og Akershus inviterte til båttur i vakre Oslofjordens skjærgård. God stemning med servering av reker, levende musikk og interessante innlegg mens båten gled av gåre i både urbane omgivelser nær sentrum, langs Snarøya med sine store strandeiendommer og mellom mindre øyer med små hytter. En sjelden mulighet til å få oppleve Oslo fra sjøsiden. Andreas Dyken, leder i lokalavdelingen ønsket velkommen til båtturen. Lokalavdelingen fikk kamferdrops og twist, «en typisk gave til en 80- åring som har alt», sa Marius Bjørnsen Garnås fra GeoForum Buskerud. Fra GeoForum sentralt fikk de overrakt møteklubbe og en sjampanjeflaske der korken bokstavelig talt i taket da korken ble sprettet.  

Kristine Pedersen-Rise fra Kystverket fortalte om farledprosjektet i Oslofjorden. Det er helt ny merking i Oslo, det største merkeprosjektet i sitt slag. Tom-Alex Hagen fra Vegvesenet hadde et interessant innlegg om planene for ny Oslofjordforbindelse, en sak som har skapt stort engasjement blant befolkningen på begge sider av Oslofjorden.

Vel 50 deltok på båtturen i litt sol og lett duskregn i et syrinblomstrende landskap.

Norsk kartografisk forening ble stiftet 8. februar 1937. Foreningen slo seg senere sammen med andre foreninger og 30. mai 1969 blir ansett som året da Norsk kartteknisk forbund ble stiftet. Da var foreningen tilknyttet NIF (senere TEKNA).  De løsrev seg fra NIF i 1983 og fikk da et eget sekretariat. Sekretariatet flyttet til Hønefoss i 1987. Norges karttekniske forbund skiftet senere navn til GeoForum.

Norges kartografisk forening var opprettelsen av senere GeoForum Oslo og Akershus, mens stiftelsen av Norges karttekniske forbund ble det sentrale leddet med eget sekretariat.  

Lokalavdelingene ble stiftet etter hvert som entusiaster tok initiativ til det. Vestlandske Kartforening i 1962, deretter Trønderske i 1965. Den yngste foreningen er Sogn og Fjordane som ble stiftet i 1981.

Vi gratulerer GeoForum Oslo og Akershus og takk for en opplevelsesrik tur!

Annonser