10:00   Åpning

Marianne Meinich, GeoForum

10:10  

Kirsti Kierulf ,Michael-Pande Rolfsen, KS og Heidi Liv Tomren, Arendal kommune

10:35   Hvordan utfordres kommunene?

UTGÅR

11:05   Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying, forenkling og forbedring

            Einar Jensen, Kartverket

11:30   Lunsj

 

Møteleder: Ida Rørbye

12:30   Det offentlige kartgrunnlaget, hva er det?

Hilde Johansen Bakken, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

12:55   Er kvaliteten i matrikkelen god nok til å være en del av det offentlige kartgrunnlaget?

            Hanna Sofie Nystad, Kristiansand kommune

13:25   Gratis kartdata, hva da med Geovekst?

Håkon Løvli, Drammen kommune

14:00   Kaffepause

 

Møteleder: Wenche Stinessen

 14:30  Boligutvikling sette fra politisk ståsted

Kapur Mudassar, stortingsrepresentant Oslo Høyre

15:00   NOU 2014:6: Revisjon av eierseksjonsloven

Berit Danielsen, Røyken kommune

15:30   Revisjon av kart- og planforskriften

Innspill til endringer

Hilde Johansen Bakken, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

16:00   Pause og innsjekk

16:20   Merverdi av adressering     

Dataflyt mellom ulike registereiere

Rolf Bekkhus, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

17:00   Geovekst kommunes årssamling

Geovekst-kommune er et fagforum som skal bidra til samordning av kommunenes interesser innenfor Geovekst-samarbeidet og Norge Digitalt.

            Hanna Sofie Nystad, Kristiansand kommune

19:30  Middag

 

 

 

Tirsdag 9. desember

Møteleder: Espen Brandshaug

 

09:00   Selvkost

            Hva kan tas med for plan-, bygge- og oppmålingssaker?

Lin Knarvik, Stavanger kommune

09:30   Debatt om selvkost

10:00   Pause med utsjekking

 

10:30   Stedfestede bestemmelser

            -nøkkelen til automatisert byggesak

Wenche Stinessen, Trondheim kommune

11:00   Gevinster med interkommunalt geodatasamarbeid

– Fylkeskartkontoret som katalysator – eksempel fra Innlandet.

Georg Langerak, Kartverket Hamar

11:30   Lunsj

 

Møteleder: Kari Birgit Lien

12:30   Bruk av fri programvare i offentlig forvaltning, (QGIS)

v/Otto Richard Eide, Trondheim kommune

13:00   Spørsmål og debatt om fri programvare i offentlig sektor

13:20   Pause

13:35   Se min eiendom, pålogging ved hjelp av min ID

 Jan Christian Andersen, Arendal kommune

14:05   Fornying, forenkling og forbedring, oppsummering

Asbjørn Borge, Fredrikstad kommune

14:30   Avslutning

Marianne Meinich, GeoForum

 

 

Annonser