Innovasjon med satellittdata

Innovasjon med satellittdata

De beste idéene får utviklingsstøtte på til sammen mer enn 550 000 euro! Frist for å sende inn forslag er 30. juni – og du kan lese mer her

Ill: skjermdump fra Sentinel Playground

Annonser