Nytt geodataråd oppnevnt

Roar Skålin, direktør ved Meteorologisk institutt, er ny leder av Nasjonalt geodataråd. Hele rådet på 15 medlemmer er oppnevnt for fire år.

Annonser