Utdanning- og forskningsgruppa

Leder

Kirsti Lysaker, Høgskulen på Vestlandet

Faggruppe Geomatikk NTNU

mobil: 48 60 64 90

Medlemmer

Erling Onstein, NTNU Gjøvik

Tone Kristiansen, Kartverket

Lars Furu Kjelsaas, student NTNU

Jorunn Kragset, Norkart

Ivar Maalen-Johansen, NMBU

Terje Midtbø, NTNU

Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum

tlf 917 02 599

 

Utdanning- og forskningsgruppas aktiviteter 2016 og 2017

 

Annonser