Styret Sogn og Fjordane

Leiar:

Ola Førde

Gloppen kommune

Tlf.: 57 88 38 48

Nestleiar

Asle Lerum

Norconsult AS

Kasserar:

Oddvar Grotle

SFENett AS

1. Vararepresentant

Robert Lysne Elgåen

Statens vegvesen

2. Vararepresentant

Anita Elin Myklebust

Stryn kommune

Skrivar:

Bjørn Inge Fossen

Luster kommune

Annonser