Styret Sogn og Fjordane

Leiar:

Bjørn Inge Fossen

Luster kommune

Tlf.: 911 83 796

Styremedlem

Asle Lerum

Norconsult AS

Sekretær:

Kjell Magne Søvde

Kasserar:

Jan Erik Vigdal

Jatak Kaupanger

 

 

Annonser