Styret GeoForum Troms

Styreleder – Tommy Jenssen, Harstad komme, telefon 90582034
Styremedlem – Janike Rype, Tromsø kommune, telefon 93668675
Styremedlem – Mark Bowler, Tromsø kommune, telefon 91310739
Styremedlem – Hjalmar Westgård, Kartverket Troms og Finnmark, telefon 32118760
Styremedlem – Jørgen Eriksen Johansen, Lenvik kommune, telefon 77871044
Varamedlem – Thorstein Lundberg, Bardu kommune
Varamedlem – Torgeir Skogheim, Nord-Troms Jordskifterett

Revisor:

Jan Arild Øverli , Statens Vegvesen

Valgkomite:

Geir-Ulf Johansen, Tromsø kommune

Ingrid Christiansen, Kartverket Troms og Finnmark

Annonser