Styret GeoForum Troms

Styreleder – Tommy Jenssen, Harstad komme, telefon 77026768 / 99232248
Styremedlem – Janike Rype, Tromsø kommune, telefon 93668675
Styremedlem – Mark Bowler, Tromsø kommune, telefon 91310739
Styremedlem – Steinar Vaadal, kartverket Tromsø, telefon 32118757 / 47454180
Styremedlem – Jørgen Eriksen Johansen, Lenvik kommune, telefon 77871044
Varamedlem – Steinar Danielsen, Bardu kommune, telefon 77185293
Varamedlem – Johan Harald Gamnes, Gratangen kommune, telefon 77172122

Revisor:

Jan Arild Øverli , Statens Vegvesen, valgt for 1 år

Valgkomite:

Harald Bjørhusdal, Lenvik kommune, valgt for 1 år.

Geir-Ulf Johansen, Tromsø kommune, valgt for 1 år.

Annonser