Styret GeoForum Østfold

Leder:
Espen Danevad
Sarpsborg kommune
Telefon: 99205837

Kasserer:
Tore Bjørnerød
Askim kommune

Sekretær:
Lisa Sklett
Fredrikstad kommune

Styremedlem:
Lukas Sleboda
Statens kartverk Oslo

Vara styremedlem:
Anne-Kirsten Stensby
Statens kartverk Oslo

1. Vararepresentant:
Lindy Hansen
Spydeberg kommune

2. Vararepresentant:
Jon Otter Skaaret
COWI A/S

Andre funksjoner i tillegg til styret:

Representanter til Geodatautvalget

Frøydis Kristiansen, Askim kommune
Lasse Holmen, Sarpsborg kommune

Revisorer

Arne Gjerberg; Rakkestad kommune
Jon Myrli; Sarpsborg kommune

Valgkomité

Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune
Kjell Roger Ruud, Marker kommune

Annonser