Styret GeoForum Oslo og Akershus

Leder:

Andreas Dyken, Kartverket Oslo

Tlf: 32 11 85 13

Nestleder:

Anders Hveem Malum, Skedsmo kommune

Tlf: 97 50 52 53

Sekretær:

Kristin Jørum, Blom

Tlf: 97 00 98 28

Kasserer:

Siri Lajord, Norkart

Tlf: 986 85 106

Styremedlem:

Henrik Forsberg Mathisen, Skog og landskap

Tlf: 959 60 161

Styremedlem:

Ann-Karin Isaksen, Lørenskog kommune

Tlf 67 93 42 64

Styremedlem:

Mario Gil Sanchez, Oslo kommune

Tlf 23 49 11 92

Annonser