Styret GeoForum Møre og Romsdal

Leder:
Wenche Mork
Kartverket Molde, tlf 32 11 85 96

Nestleder:
Emil Balstad
Vestby kommune

Sekretær:
Erik Dørum
Molde kommune
Tlf.: 71 11 10 00

Styremedlem:
Sven Michaelis
Kartverket Molde
Tlf.: 97 14 40 56

Kasserar:
Kari Alvik Buset
Kartverket Molde
Tlf.: 32 11 85 90/416 81 028

1. varamedlem:
Atle Dahle, Romsdal jordskifterett
2. varamedlem:
Jan Nygaard, Statens vegvesen
3. varamedlem:
Knut Helge Skare, Ålesund kommune
4. varamedlem:
Eva Spirdal-Jacobsen, Møre og Romsdal fylke

Annonser