Styret GeoForum Buskerud

Leder:
Marius Bjørnsen Garnås
Hallingkonsult
Mobil: 990 22 806

Nestleder:
Lasse Mederud
Geomatikk AS
Mobil: 970 28 958

Styremedlem (sekretær):
Elin Green
Ringerike kommune
Telefon arbeid: 32 11 74 82

Styremedlem (kasserer):
Anne-Gro Haviken
Krødsherad kommune
Mobil: 45 83 34 23

Styremedlem:
Siri Oestreich Waage
Kartverket Oslo
Mobil : 97 77 78 27

Varamedlem:
Mette-Lise Bøhn
Drammen kommune
Telefon arbeid. 32 04 62 73

Varamedlem:
Grethe Sollien
Ål kommune
Telefon arbeid. 32 08 50 69

 

 

Annonser