Stipend

GeoForum deler hvert år ut stipender til personlige medlemmer (inkl. studentmedlemmer). Dette samfinansieres av GeoForum sentralt og lokalt. Stipendmidlenes samlede størrelse fastsettes av GeoForums styre og er i 2018 på kr 50.000,-

GeoForum ønsker gjennom stipendordningen å støtte sine medlemmer til faglig utvikling, utdanning og kompetansebygging. Personlige medlemmer og spesielt studentmedlemmer har mulighet til å søke. Stipendet lyses ut tre ganger i året med søknadsfrist 15. april, 15. september og 15. desember. Eventuelle spørsmål sendes til geoforum@geoforum.no. Beskriv tydelig hva det søkes om/til, hvem som søker og eventuell annen delfinansiering. Eksempler på tidligere tildelinger er:

» “Kari Nordmann fikk 12 000 kr til videreutdanning i GIS”

» “Ola Nordmann (student) fikk 5000 kr til Geomatikkdagene”

Alle søknader må skrives i dette skjemaet:

Stipendsøknad

  • Beskriv hva du søker om midler til og stipendbeløpets størrelse
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Stipendmidlene fordeles av en stipendkomité bestående av tre personer som representerer stat, kommune og privat virksomhet. Komitéen velges på GeoForums lederkonferanse hvert år. Komiteen består av:

Bjørn Egil Goa, Statens vegvesen
Knut Erik Tandberg, NCC
Karoline Skår, Kartverket

Stipend kan bare tildeles en gang til samme person i løpet av en toårsperiode. Tildelingen skal være enstemmig, og avgjørelsene begrunnes ikke. Stipendmottakere forplikter seg til å skrive en artikkel i Posisjon om formålet med de tildelte midlene.

 

 

 

Annonser