Stillingsannonser

Medarbeider til forvaltning av administrative grenser

  • Ringerike, eiendomsdivisjonen
  • Kartverket
  • Søknadsfrist: 28. januar 2018

Ledig engasjement i matrikkel- og stedsnavnavdelingen Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet. Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv fylkeskartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig […]

Les mer

Geodatasjef

  • Vestby
  • Vestby kommune
  • Søknadsfrist: 25. januar 2018

Vestby kommune søker geodatasjef (fagleder geodata) i 100 % fast stilling ved resultatområde Plan, bygg og geodata. Andregangs utlysning. Resultatområde (RO) Plan, bygg og geodata (PBG) er oppdelt i avdelinger for Plan, byggesak og geodata og ledes av RO-leder PBG. RO-et ivaretar kommunens oppgaver innen arbeidsområder som arealplanlegging, oppmåling og byggesaksbehandling og har totalt 18 heltids stillingshjemler. Plansjef har fagansvar […]

Les mer
Annonser