Stillingsannonser

Statens vegvesen – Geodataforvalter

  • Skien eller Tønsberg
  • Statens vegvesen
  • Søknadsfrist: 09. august 2018

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør […]

Les mer

Trondheim kommune søker ingeniør/utvikler kart/GIS – Kart- og oppmålingskontoret

  • Erling Skakkes gate 14, 7011 Trondheim
  • Trondheim kommune
  • Søknadsfrist: 20. august 2018

Ved Kart- og oppmålingskontoret er det fra 1. september 2018 ledig en fast 100 prosent stilling som ingeniør/sivilingeniør.
Kart- og oppmålingskontoret er organisert under virksomhetsområdet byutvikling, og har som hovedoppgave å levere tjenester knyttet til kartverk og forvaltning av kart/geodata, eiendomsdeling og oppmåling, eiendoms- og planregister, navnesaker, adressering, eiendomstaksering og eiendomsskatt.

Les mer

Fagspesialist – moderne kartlegging

  • Ringerike landdivisjonen
  • Kartverket
  • Søknadsfrist: 29. juli 2018

Seksjon for geodatasamarbeid har det faglige ansvaret for samarbeidsarenaene innenfor Geovekst, plandata og temadata. Det innebærer å videreutvikle disse fagområdene faglig og organisatorisk, samt å tilrettelegge for oppfølging og gjennomføring av oppgavene på disse fagområdene på våre fylkeskartkontorer. Seksjonen har også ansvaret for sentrale satsingsprosjekter som innføring av sentral lagring av FKB-data og nasjonal høydemodell. […]

Les mer
Annonser