Stillingsannonser

GIS-ansvarlig innen planforvaltning i Hamar kommune

  • Hamar kommune
  • Hamar kommune
  • Søknadsfrist: 15. november 2018

Hamar kommune søker deg som er dyktig innenfor geografiske informasjonssystemer (GIS) i arealplanforvaltning. Vi ønsker deg som vil ta ansvar for utvikling av GIS innen plan og forvaltning av vårt planregister. Du skal bidra til effektiv forvaltning, god kvalitet, og tilgjengelighet. En viktig oppgave er å sørge for at planregister er tilgjengelig for innsyn, dialog […]

Les mer

By- og samfunnsplanlegging – Kart og digitale tjenester – Landmålere

  • Stavanger sentrum
  • Stavanger kommune
  • Søknadsfrist: 15. november 2018

Kart og digitale tjenester er en av fire avdelinger i By og samfunnsplanlegging og har 36 medarbeidere. Avdelingen er forvalter og leverandør av digitale kartdata for bruk i kommunens integrerte informasjonssystem. Landmålergruppen består i dag av seks medarbeidere. Vi har som mål å være en foregangskommune i bruk/innhenting av geodata. I tillegg til GNSS/Smartstation fra […]

Les mer
Annonser