Stillingsannonser

Kartverket søker geodatamedarbeidere i Vadsø

  • Vadsø
  • Kartverket
  • Søknadsfrist: 17. juni 2019

Vil du jobbe med spennende, regionale og nasjonale oppgaver? Vi styrker kontoret i Vadsø med to geodatamedarbeidere Ved Kartverket Troms og Finnmark, kontorsted Vadsø, er det ledig to faste stillinger som geodatamedarbeider, hhv innen matrikkelen og plan- og temadata. Kartverket Troms og Finnmark har kontorsted i Tromsø og Vadsø og har et omfattende samarbeid med kommunene, Fylkesmannen, fylkeskommunen, statsetatene […]

Les mer

Geografiske data til krise- og beredskapsformål. To midlertidige geodatastillinger

  • Hønefoss
  • Kartverket
  • Søknadsfrist: 10. juni 2019

Vi søker to geodatamedarbeidere i midlertidige stillinger på hhv tre og ett år. De midlertidige stillingene inngår i geodatakoordinatorseksjonen i landdivisjonen med kontorsted på Hønefoss. Vi er åtte kollegaer som alle sitter på Hønefoss. Seksjonen har som hovedoppgave å ivareta rollen som nasjonal geodatakoordinator i henhold til geodataloven. Dette innebærer i stor grad av veiledning og tilrettelegging […]

Les mer

To senioringeniører – Teknisk fagavdeling

  • Oslo
  • Oslo kommune, Plan og bygningsetaten
  • Søknadsfrist: 02. juni 2019

Vil du arbeide med eiendomsfag og geomatikk? Vi har ledig to seniorstillinger i vår eiendomsmålingsenhet Eiendomsmålingsenheten har 17 stillinger med faglig kompetente medarbeidere som sikrer at krav i lover og tillatelser for eiendommer blir fulgt etter plan- og bygningsloven, matrikkeloven og eierseksjonsloven. Vi utfører oppmåling av eiendomsgrenser og sørger for tinglysing av nye eiendommer. Matrikkelsaker […]

Les mer
Annonser