Stillingsannonser

Ledig stilling som FME/GIS utvikler

 • Kartverksveien 21, 3507 Hønefoss
 • Kartverket
 • Søknadsfrist: 10. april 2018

Kartverkets IT-divisjon har et stort fagmiljø med 90 personer lokalisert på Hønefoss og i Stavanger. Avdelingen har det totale ansvaret for IT i Kartverket, herunder strategi, IT-arkitektur, standardisering, utvikling av egen programvare og tjenester, applikasjonsdrift og drift av infrastrukturen. Et stort og faglig tungt IT-miljø gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Seksjonen geodatautvikling […]

Les mer

Ledig stilling som IT-systemutvikler

 • Stavanger sjødivisjonen
 • Kartverket
 • Søknadsfrist: 10. april 2018

Kartverkets IT-divisjon har et stort fagmiljø med 90 personer lokalisert på Hønefoss og i Stavanger. Avdelingen har det totale ansvaret for IT i Kartverket, herunder strategi, IT-arkitektur, standardisering, utvikling av egen programvare og tjenester, applikasjonsdrift og drift av infrastrukturen. Et stort og faglig tungt IT-miljø gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Seksjon geodatautvikling […]

Les mer

Ledig stilling som saksbehandler tinglysing

 • Ringerike eiendomsdivisjonen
 • Kartverket
 • Søknadsfrist: 02. april 2018

I tinglysingsdelen av eiendomsdivisjonen er det ledig inntil 6 vikariater som saksbehandlere. (Vikariater i henhold til Lov om ansatte i staten § 9 (1) b)). Arbeidsoppgaver Registrere og kontrollere dokumenter til tinglysing Postbehandling Effektuere bestillinger fra grunnbok og pantebok Andre oppgaver kan bli tillagt stilingene Kvalifikasjoner Relevant høyere utdanning, eksempelvis juridiske- / eiendomsfag Relevant arbeidserfaring […]

Les mer

Geovekst-koordinator

 • Kartverket Oslo
 • Kartverket
 • Søknadsfrist: 01. april 2018

Ved Kartverket i Oslo er det ledig fast stilling som Geovekst-koordinator. Kontoret betjener fylkene Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus. Kontorets oppgaver omfatter etablering, vedlikehold og forvaltning av geografisk informasjon (grunnkartdata, temadata, plandata) og arbeid med matrikkelen (eiendomsinformasjon). Arbeidsoppgavene løses gjennom tett samarbeid mellom fagområdene. Vi har et stort nett av samarbeidsparter, blant annet kommuner og […]

Les mer

Fagansvarlig – internasjonale oppgaver

 • Ringerike stab/tjenester
 • Kartverket
 • Søknadsfrist: 04. april 2018

Hovedoppgaven for stillingen er å planlegge og administrere prosjekter på Kartverkets fagområder i utlandet, samt koordinering av Kartverkets overordnede internasjonale oppgaver, som ikke ligger til en bestemt fagdivisjon. Kontorsted er Kartverket på Hønefoss, alternativt ved Kartverkets kontor i Oslo. Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et […]

Les mer

Avdelingsdirektør – leder av enhet for internasjonale tjenester

 • Ringerike stab/tjenester
 • Kartverket
 • Søknadsfrist: 08. april 2018

Avdelingsdirektøren leder Internasjonale tjenester, med ansvar for planlegging, budsjett, regnskap og oppfølging av enhetens arbeid. Avdelingsdirektøren har videre hovedansvaret for å planlegge og sikre god gjennomføring av prosjekter i utlandet og for samordning av Kartverkets overordnede internasjonale oppgaver som ikke ligger til en bestemt fagdivisjon. Avdelingsdirektøren bistår ledelsen av Kartverket i internasjonale spørsmål. Stillingen innebærer […]

Les mer

Universitetslektor i Geomatikk/Landmåling (IV-78/18)

 • Gjøvik
 • NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Søknadsfrist: 23. februar 2018

Ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk på Gjøvik er det ledig en fast 100% stilling som universitetslektor innenfor fagområdet Geomatikk/Landmåling. Institutt for vareproduksjon og byggteknikk har en faglig utdannings- og forskningsprofil som skal bidra til løsninger av den mest sentrale globale samfunnsutfordringen; utvikling av bærekraftige løsninger i industri og samfunn. Denne profilen inkluderer forskning om […]

Les mer

Oppmålingsingeniør – Geodata

 • Rådhusveien 1, 1482 Nitteda
 • Nittedal kommune
 • Søknadsfrist: 06. mars 2018

Vi søker ny medarbeider til Geodataavdelingen, 2 års engasjement som oppmålingsingeniør/landmåler. Stillingen vil kunne bli en fast stilling. Nittedal har som nabokommune til Oslo stort utbyggingspress og sterk befolkningsvekst. Vi møter daglig faglige utfordringer i å legge til rette for sentrumsutvikling, gode boligområder, infrastruktur, næringsutvikling og offentlige formål, bl.a. nye skoler. Som landmåler i kommunen […]

Les mer
Annonser