Stillingsannonser

Vil du jobbe for sikker og innovativ bruk av GNSS?

 • Hønefoss
 • Kartverket
 • Søknadsfrist: 07. april 2019

Geodesi er en av fire divisjoner i Kartverket. Divisjonen overvåker hvordan jordens form, bevegelse og tyngdefelt endrer seg. Vi har ansvaret for det nasjonale geodetiske grunnlaget som er utgangspunktet for all fastsetting av posisjon, oppmåling, kartlegging og jordobservasjon. Stillingen inngår i seksjonen GNSS utvikling i Geodesidivisjonen. Seksjonen har løpende prosjekter på oppdrag fra bl.a. Norsk […]

Les mer

Leder geomatikk

 • Hamar/Oslo
 • Forsvarsbygg
 • Søknadsfrist: 25. mars 2019

Informasjonsforvaltning er en landsdekkende seksjon med ansvar for Forsvarsbygg sitt eiendomsregister, GIS, FDV-dokumentasjon, BIM og arkiv. Seksjonen er en fellesfunksjon for hele Forsvarsbygg og består i dag av 30 ansatte fordelt på 4 avdelinger og 4 lokasjoner.  Leder geomatikk har ansvar for geografisk informasjon, herunder etablere kartapplikasjoner, gjennomføre GIS analyser, levere temakart samt rådgivning innen fagområdet GIS.   Vi søker etter en faglig sterk leder som er […]

Les mer

Sommervikariat – Avdeling for geodata

 • Vahls gate 1, 0187 Oslo
 • Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
 • Søknadsfrist: 24. mars 2019

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen. Avdeling for geodata forvalter stedfestede […]

Les mer

Enhetsleder for enhet for eiendomsmåling i Teknisk fagavdeling

 • Vahls gate 1, 0187 Oslo
 • Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
 • Søknadsfrist: 31. mars 2019

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen. Oslo kommune er kåret til […]

Les mer

2 sommervikariater – Teknisk fagavdeling

 • Vahls gate 1, 0102 Oslo
 • Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
 • Søknadsfrist: 24. mars 2019

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen. Oslo kommune er kåret til […]

Les mer

PROSJEKT- OG PROSESSERINGSINGENIØR GEOMATIKK

 • Oslo
 • Blom Norway AS
 • Søknadsfrist: 15. mars 2019

Blom Norway er en ledende leverandør innen innsamling, prosessering og modellering av geografisk informasjon. Vi tilbyr kartproduksjon fra flybilder, terrengmodeller, overflatemodeller, tekniske kart, bestandskart, skogtaksering, kartlegging av flom, skred og ras, ortofoto, 3D-modellering og -visualisering, bildedatabaser (skråbilder og gatebilder) og ulike applikasjoner for navigasjon og kart på internett, mv. Blom besitter unike europeiske databaser med […]

Les mer
Annonser