Vil du lede et spennende geodatamiljø?

Seksjonsleder geodatasamarbeidsseksjonen.

Vi søker leder til geodatasamarbeidsseksjonen i landdivisjonen, som er en av Kartverkets fire divisjoner. Seksjonen har det faglige ansvaret for samarbeidsarenaene innenfor geovekst, plandata og temadata. Det innebærer å videreutvikle disse fagområdene faglig og organisatorisk, samt å tilrettelegge for oppfølging og gjennomføring av oppgavene på disse fagområdene på våre fylkeskartkontorer. Seksjonen har også ansvaret for nasjonale satsingsprosjekter som innføring av sentral lagring av FKB-data og nasjonal høydemodell. Seksjonen er også tett på utøvelse av plan- og bygningsloven innenfor plandata og geodata.

Vi er på jakt etter en leder, fortrinnsvis med bakgrunn innenfor geomatikk, som kan være med å løfte fagområdene innen teknologi, innovasjon og tjenesteutvikling internt og eksternt. Du vil lede en seksjon med nasjonal spisskompetanse innenfor våre fagområder. Seksjonen har også rollen som faglig støtteapparat internt i Kartverket, men også mot eksterne samarbeidsparter og næringslivet.

Seksjonen er desentralisert, og har 13 ansatte fordelt på kontorstedene Hønefoss, Hamar, Oslo og Tønsberg. Dette krever en tilstedeværende og motiverende leder, som vet hva som kreves, og som kan være tett på faget og ansatte.

Arbeidssted er hovedkontoret på Hønefoss, men fylkeskartkontoret i Oslo eller Hamar kan vurderes.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar, herunder bl.a. kompetanseutvikling for 13 medarbeidere
 • Virksomhetsstyring, herunder fag-, resultat- og økonomiansvar for seksjonen
 • Koordinering av fagområdene i seksjonen samt mot tilgrensende fagområder i og utenfor Kartverket
 • Ansvar for bestilling/oppfølging mot fylkesavdelingen
 • Legge til rette for et helhetlig samspill innenfor geografisk informasjon, infrastruktur, bruk av teknologi og standardisering i henhold til strategi og handlingsplaner
Kvalifikasjoner
 • For stillingen kreves utdanning fra høyskole/universitet på mastergradsnivå med relevant fagkrets.
 • Utdanning med lavere grad kan aksepteres i kombinasjon med god relevant praksis.
 • Det er ønskelig med ledererfaring.
 • Beherske norsk og engelsk meget godt, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å bygge relasjoner
 • Strategisk orientert
 • Målrettet
 • Helhetstenkende
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt miljø.
 • Hovedkontor på Hønefoss – 1 time fra Oslo – gode bo- og oppvekstforhold og flotte naturområder.
 • Stillingen lønnes som seksjonssjef, fra kr 650 000,- til kr 720 000,- etter kvalifikasjoner. I spesielle tilfeller kan høyere lønn vurderes.
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Statens kartverk å oppnå en balansert arbeidsstyrke hva gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.
 • Kartverket er en IA-virksomhet. Forholdene vil i størst mulig grad tilrettelegges for personer med redusert funksjonsevne.
Annonser