Vil du jobbe med fremtidens geodetiske grunnlag?

Har du bakgrunn innenfor geodesi/geomatikk og IT-systemutvikling?

Vi er på jakt etter deg som synes at jorda er fascinerende. Vi ser etter en medarbeider som skjønner at jordens form, bevegelse og tyngdefelt endrer seg.

Seksjonen som du blir en del av, har 11 fagsterke og flotte medarbeidere. Får vi deg meg på laget, vil teamet være komplett! Vi jobber med referanserammer, koordinater, høydegrunnlag og landheving. Geodesidivisjonen som er en av Kartverkets fire divisjoner, har ansvaret for det nasjonale, geodetiske grunnlaget som er utgangspunkt for all fastsetting av posisjon, oppmåling, kartlegging og jordobservasjon.

Geodesidivisjonen består av rundt 45 medarbeidere, mange er ledende nasjonalt innenfor sine fagområder. Vi skal være gode på det vi gjør, rette blikket fremover og kunne tilegne oss trender og følge med i den rivende, teknologiske utviklingen samfunnet står overfor. Vi tror du har solid fagkunnskap i hodet, hjertet på rett sted – og en god porsjon humor. Vi mener selvfølgelig at vi jobber på Norges beste arbeidssted!

Arbeidssted er Kartverkets hovedkontor på Hønefoss. Vi hører fra deg – og håper du søker innen fristen som er 22. april 2019.

Arbeidsoppgaver
 • Utvikling og vedlikehold av IT fagsystemer, bl.a. ny løsning for transformasjoner basert på PROJ
 • Geodetiske beregnings- og analyseoppgaver
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen
Kvalifikasjoner
 • Du må ha bachelor  i geomatikk, geodesi eller tilsvarende
 • Du må ha noe erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver
 • Du må ha meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Du må ha gode kunnskaper i engelsk

Det er ønskelig at du har:

 • Master  i geomatikk, geodesi eller tilsvarende
 • Tilleggsutdanning eller erfaring fra systemutvikling
 • Relevant arbeidserfaring
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Nysgjerrig, sterkt ønske om å utvikle og dele egen kompetanse.
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.
 • Gode samarbeidsevner, liker å bygge lagånd.
 • Strukturert og målbevisst.
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver.
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt miljø.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Hovedkontor på Hønefoss – 1 time fra Oslo – gode bo- og oppvekstforhold og flotte naturområder. Sterk satsing på kultur på Ringerike.
 • Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør, fra kr 500 000,- til 620 000,- etter kvalifikasjoner.
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Statens kartverk å oppnå en balansert arbeidsstyrke hva gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.
 • Kartverket er en IA-virksomhet. Forholdene vil i størst mulig grad tilrettelegges for personer med redusert funksjonsevne.
Annonser