To senioringeniører – Teknisk fagavdeling

Vil du arbeide med eiendomsfag og geomatikk? Vi har ledig to seniorstillinger i vår eiendomsmålingsenhet

Eiendomsmålingsenheten har 17 stillinger med faglig kompetente medarbeidere som sikrer at krav i lover og tillatelser for eiendommer blir fulgt etter plan- og bygningsloven, matrikkeloven og eierseksjonsloven. Vi utfører oppmåling av eiendomsgrenser og sørger for tinglysing av nye eiendommer. Matrikkelsaker inkluderer oppmåling i følgende sakstyper: deling, arealoverføring, grensejustering, framåling av veigrunn, anleggseiendom, seksjonert uteareal, grensepåvisning og klarlegge grense. Vi utarbeider også R/E-bekreftelser, som er forenklete situasjonskart til prosjektering og oppmåling i byggesaker.

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til de utlyste stillingene. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre eiendomsoppmåling etter matrikkelloven, herunder holde oppmålingsforretninger av god kvalitet
 • Produsere R/E-bekreftelser som utbyggere bruker får å plassere nye tiltak riktig
 • Besvare eiendomsrelaterte forespørsler og utføre sluttkontroll i saker
 • Bidra til forbedring av rutiner og arbeidsprosesser, og sikre at arbeidsoppgavene løses med god service og kundedialog
 • Veilede internt og eksternt og lede prosjekter ved behov
 • Bidra til å videreutvikle en konkurransedyktig enhet med gode rutiner, og sikre nødvendig digitalisering

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole fra teknisk sektor på masternivå som for eksempel eiendomsfag eller geomatikk
 • Med master regnes, i tillegg til avsluttet master eller tilsvarende, fullført utdanning innen etatens fagområder med studiepoeng tilsvarende som for mastergrad
 • Relevant praktisk erfaring med minimum 6 års praksis fra fagområdet
 • Erfaring fra offentlig saksbehandling er en fordel, kjennskap til plan- og bygningsloven matrikkelloven og delingsloven
 • Må ha førerkort klasse B
 • Det er en fordel med kunnskap og bruk av GIS-systemer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Dokumentert høy arbeidskapasitet og produktivitet vil bli særlig vektlagt
 • Evne til å arbeide selvstendig og å ta initiativ
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og strukturert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo og med egen kantine
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordringer
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden organisert i grupper og/eller i eget treningsrom
 • Lønnstrinn 49-54 som tilsvarer fra kr 628 200 til kr 689 400 pr. år

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusertfunksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Annonser