Sortland kommune søker oppmålingsingeniør

Er du vår nye oppmålingsingeniør ved Geodata?

Geodata er sammen med Kommunalteknikk, Plan & Byggesak og Naturfarvaltning samlet i enheten tekniske tjenester.

Geodata har tilsammen fem årsverk (inkl. en traineestilling). Avdelingen har som mål å yte god service, og levere effektive og gode tjenester til kommunenes innbyggere og næringsliv. dette får vi til ved en løpende utvikling av moderne løsninger med god tilgjengelighet.
GIS er et viktig verktøy i hele den kommunale organisasjonen. vi bruker også programvarene GISLINE, ArcGIS og QGIS.

I våre ansvarområder inngår blant annet kartvedlikehold og -publisering. Registrering og måling av grunneiendommer, samt forvaltning av kommunenes GIS-system og Matrikkel.
Avdelingen har egen oppmålingsbil og bruker Topcon GPS-utrustning ved oppmåling.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil primært omfatte slike oppgaver:
– saksbehandling og matrikkelføring etter matrikkelloven (eierseksjoneringsloven)
– oppmålingsforretning
– rådgivning og støtte for matrikkel og kart
– andre utviklings- og driftsoppgaver ved kontoret

Kvalifikasjoner

– har 3- 5 års utdannelse fra universitet/høgskole, fortrinnsvis bachelor/master i ingeniørfag
– har gode kunnskaper om matrikkelloven og annen relevant lovverk med tilhørende forskrifter
– har god kompetanse på bruk av ulike datasystemer, spesielt innenfor GIS, gjerne også saksbehandling (websak)
– har relevant sterk og allsidig praksis, og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kompensere for utdanning
– har førerkort for personbil
– som har utdanning, erfaring og dokumenterte resultater fra denne type stillinger som vil bli tillagt stor vekt
– har evner til nøyaktighet, nytenkning og er serviceinnstilt
– har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
– har gode framstillingsevner (muntlig og skriftlig)

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Krav til språkkunnskaper

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B1 (tilsvarer den gamle Norskprøve 3). Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby deg

– En utfordrende og givende jobb i en kommune som ønsker å være ledende i utvikling av gode, profesjonelle og effektive
tjenester
– utviklingsmuligheter tilpasset deg og dine ambisjoner
– programvaremiljø med bl.a. FME, ESRI produkter (ArcGIS, ArcGIS Online, ArcGIS server), QGIS, Pix4D
(dronefotograferingsverktøy)
– variert arbeid i positivt miljø
– fleksibel arbeidstid
– gunstig pensjonsordning
– lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mangfold” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED VEDLEGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Annonser