Sortland kommune søker GIS-spesialist VA

Er du vår nye GIS-spesialist innen Vann & Avløp?

Geodata er sammen med Kommunalteknikk, Plan & Byggesak og Naturfarvaltning samlet i enheten Tekniske tjenester.

Geodata har tilsammen fem årsverk (inkl. en traineestilling). Avdelingen har som mål å yte god service, og levere effektive og gode tjenester til kommunenes innbyggere og næringsliv. dette får vi til ved en løpende utvikling av moderne løsninger med god tilgjengelighet.
GIS er et viktig verktøy i hele den kommunale organisasjonen. vi bruker også programvarene GISLINE, ArcGIS og QGIS.

Kommunalteknikk har til sammen 11 årsverk, hvorav 8 tilhører utestyrken. Avdelingen har ansvarsområde vei, vann og avløp. Den aktuelle stillingen som GIS-spesialist VA vil også arbeide med fortløpende utvikling og oppdatering av kommunens kartverk innenfor vann og avløp.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil primært omfatte slike oppgaver:
– arbeid med GIS for VA-oppdatering og vedlikehold av kommunens VA-database, herunder oppmålingsoppgaver i marken
– arbeid med grunnlag for planer innenfor VA-sektoren
– levere beslutningsgrunnlag for ulike planprosesser
– løpende GIS-oppgaver og kundestøtte

Kvalifikasjoner

– har utdanning minimum på høyskole-/bachelornivå innenfor relevante fagfelt og har dokumentert GIS-kompetanse med
ArcGIS programvare
– har erfaring fra rådgivning/prosjektledelse
– både kan jobbe selvstendig og ha gode evner til samarbeid
– har førerkort klasse B
– jobber strukturelt og holder oversikt samt tar ansvar i eget fagområde / prosjekt

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Krav til språkkunnskaper

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B1 (tilsvarer den gamle Norskprøve 3). Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby deg

– en utfordrende og givende jobb i en kommune som ønsker å være ledende i utvikling av gode, profesjonelle og effektive
tjenester
– utviklingsmuligheter tilpasset deg og dine ambisjoner
– programvaremiljø med bl.a. FME, ESRI produkter (ArcGIS, ArcGIS Online, ArcGIS server), QGIS, Pix4D
(Dronefotograferingsverktøy)
– variert arbeid i et positivt miljø
– fleksibel arbeidstid
– gunstig pensjonsordning
– lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mangfold” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED VEDLEGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Annonser