Sommervikariat – Avdeling for geodata

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Avdeling for geodata forvalter stedfestede data og legger til rette for effektivt bruk av disse. Vi gjennomfører oppgaver både overfor eksterne kunder og interne brukere, og har ansvaret for forvaltning, tilrettelegging og formidling av kart og geodata, som er viktige komponenter innenfor samtlige av Plan- og bygningsetatens virksomhetsområder.

Avdelingen består av fire enheter; Matrikkelenheten, Grunnkartenheten, Kartformidlingsenheten og Plan- og temakartenheten.

3D-digitale-bymodeller fra geodata etter SOSI/FKB-standard

Plan- og temakartenheten har behov for hjelp til å bygge opp digitale 3D bymodeller ved hjelp av geodata etter norsk SOSI/FKB-standard. De digitale modellene skal brukes både til 3D-print av et større område (Hovinbyen) og til visualisering i 3D.
En viktig oppgave vil være å etablere 3D volumer av bygninger basert på FKB-kartdata. Til dette brukes bl.a programmoduler i ArcGIS. I prosessen inngår redaksjon og supplering av data.
Du vil jobbe sammen med resten av teamet i Plan- og temakartenheten og dels sammen med Grunnkartenheten.
Vi har behov for at du kan arbeide åtte uker innenfor perioden 01.06.2019 til 31.08.2019. Du må derfor oppgi i søknaden når du har mulighet til å jobbe.
Sommervikarene er timebetalt og lønnes i lønnstrinn 23-25, det vil si fra kr 210,74 til kr 216,72 pr. time.

Kvalifikasjoner

  • Erfaring med ArcGIS, Sketchup og SOSI/FKB kartdata.
  • Studenter som går på bachelor- eller masterstudie.
  • Studenter fra studiesteder som Oslo kommune har et
  • samarbeid med, som f.eks. NMBU, NTNU og AHO, vil bli prioritert.

 

Annonser