Senioringeniør – Avdeling for geodata

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.
Avdeling for geodata forvalter stedfestede data og legger til rette for effektivt bruk av disse. Vi gjennomfører oppgaver både overfor eksterne kunder og interne brukere, og har ansvaret for forvaltning, tilrettelegging og formidling av kart og geodata, som er viktige komponenter innenfor samtlige av Plan- og bygningsetatens virksomhetsområder.
Avdelingen består av fire enheter; Matrikkelenheten, Grunnkartenheten, Kartformidlingsenheten og Plan- og temakartenheten.

Matrikkelenheten har ansvar for å registrere alle vedtaksbaserte opplysninger om adresse, bygg og eiendom for Oslo kommune i det nasjonale eiendomsregisteret, matrikkelen. Vi utfører saksbehandling i forbindelse med tildeling av adresser, saksbehandler krav om retting av matrikkelopplysninger og behandler forespørsler om innholdet i matrikkelen. Matrikkelenheten har også ansvaret for saksbehandling av sammenslåing av eiendommer og sletting av seksjonering. Vi vi veileder internt og eksternt, og betjener en svartjeneste for å opplyse om bolignummer. Vi forbedrer kvalitet på dataene med tanke på digitalisering av offentlige tjenester.

Vi ser etter deg som kjenner matrikkelen

Som overingeniør i matrikkelenheten vil du ha en sentral rolle for å sikre god kvalitet i matrikkelen. Du vil få utviklende og allsidige oppgaver, men også rutinearbeid. Du vil samarbeide med engasjerte kolleger innenfor et spesialisert fagområde.
Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet.
Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling.

Arbeidsoppgaver
Du skal registrere eiendommer, bygninger og adresser i matrikkelen
Du skal være ansvarlig for systemstøtte på GisLineMatrikkel
Du skal saksbehandle etter matrikkelloven
Du skal veilede saksbehandlere, kunder og brukere av matrikkelopplysninger

Kvalifikasjoner
Du har utdanning fra høyskole eller universitet innenfor geomatikk/naturgeografi/eiendom
Du har erfaring med kart-, geodata og matrikkel fra offentlig eller privat sektor
Du har generelt god IKT-kompetanse
Du uttrykker deg klart og tydelig på norsk både muntlig og skriftlig
Det er en fordel at du har erfaring med saksbehandling
Du bør ha erfaring med GisLine programvare
Det er en fordel at du har erfaring med matrikkelloven, plan- og bygningsloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og personvernloven
Det er en fordel at du har kunnskap om databaser og verktøy som SQL og FME
Dokumenterte resultater fra relevant praksis kan oppveie for manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper
Du har evne til å jobbe selvstendig og nøyaktig med registrering etter gitt regelverk
Du er strukturert og løsningsorientert når det oppstår feil i programvare og matrikkelsystem
Du kan kommunisere med interne og eksterne brukere i veiledning og opplæring
Du setter deg raskt inn i nyheter og utvikling innenfor fagområdet
Du har evne til å samarbeide på tvers av fagområdet
Du har stor arbeidskapasitet og leverer innenfor frister

Annonser