Kartverket søker sekretariatsmedarbeider Norge digitalt

Geodatakoordinatorseksjonen har ansvar for og utøver rollen som nasjonal geodatakoordinator i det nasjonale geodatasamarbeidet, Norge digitalt. Seksjonen har ansvar for videreutvikling og forvaltning av den nasjonale geoportalen Geonorge. Dette er løsningen som Kartverket i sin strategiske handlingsplan, har prioritert som det stedet hvor alle offentlige dataeiere deler sine data som aktivt skal brukes av offentlige etater og næringsliv. Geodatakoordinator er sekretariat for Norge digitalt-samarbeidet, som innebærer oppfølging av avtaler, fagfora og råd, informasjon til og henvendelser fra parter samt den tekniske oppfølgingen av partene. For å gjennomføre dette trenger seksjonen å styrke bemanningen. Stillingen er også tenkt å ivareta oppgaver for hele infrastrukturavdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta den årlige avtaleinngåelsen og økonomien knyttet til partene i Norge digitalt
 • Legge til rette for og bidra til god informasjonsflyt i samarbeidet
 • Førstelinje for kontaktpunktet i sekretariatet og oppfølging av CRM-systemet
 • Administrere autorisasjon for datatilgang og editering
 • Følge opp kvalitetssystemet og seksjonens prosessbeskrivelser
 • Bistå gjennomføring og tilrettelegging av samarbeidets råd, grupper og fagfora, samt være kontaktpunkt mot Kartverkets kommunikasjonsavdeling

Kvalifikasjoner

 • Stillingen har mange viktige funksjoner, både faglige og administrative, og kunnskap om geografisk informasjon og anvendt teknologi tillegges betydelig vekt.
 • God forståelse for teknologi og IKT
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse.

Utdanningsretning

 • Administrasjon og ledelse
 • Geomatikk/GIS

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Søker må være resultatorientert, ha gode samarbeidsevner, være strukturert, kunne arbeide selvstendig og uttrykke seg godt muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk.

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver innenfor en etat med høy faglig kompetanse og et fagområde i stor utvikling
 • Stillingen lønnes som overingeniør, kode 1087, fra kr 459 100 til kr 623 900 etter kvalifikasjoner.
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Kartverket å oppnå en balansert arbeidsstyrke ut fra alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.
 • Kartverket er IA-virksomhet
 • Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden
Annonser