Sarpsborg kommune søker GIS-ingeniør

Beskrivelse av arbeidssted

Arbeidsstedet er i Sarpsborg rådhus som ligger sentralt i Sarpsborg sentrum like ved idylliske Kulåsparken. Stillingen er organisert i kommuneområde samfunn og tilhører virksomhet byggesak, landbruk og kart. Team kart består av 13 årsverk og har ansvar for oppgaver innenfor fagområdene eiendomsoppmåling, matrikkelføring, deling av eiendom, seksjonering og kartforvaltning/GIS.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak knytte seg til drift, utvikling og tilrettelegging av webbaserte kartapplikasjoner for interne og eksterne brukere. I dette inngår produksjon av reguleringsplaner i 3D og andre 3D-visualiseringer i forbindelse med byggesaker og arealplaner. I tillegg kan det bli noe arbeid med ajourhold av kartdata, produksjon av temakart og analyser.

Krav til utdanning

Relevant utdanning fra høgskole/universitet på bachelor-/masternivå. Lang erfaring med tilsvarende oppgaver kan erstatte manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som har engasjement for arbeidsoppgavene og som tar initiativ for å øke kvaliteten på tjenestene vi leverer. Du liker å jobbe sammen med ulike typer mennesker, og arbeider like godt selvstendig som i team. God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne er påkrevd. Sist men ikke minst så er vi ute etter en person med godt humør som ønsker å bidra til det gode arbeidsmiljøet vi har i dag.

Erfaring

  • Det er en fordel med erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver.
  • Det er en fordel med erfaring i å utvikle kart og kartapplikasjoner for en organisasjon med ArcGIS online.
  • Det er en fordel med erfaring fra bruk av ESRI programvare (ArcGIS).
  • Det er en fordel med erfaring i programmering (python, javascript og html).

Vi tilbyr

  • Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
  • Tverrfaglig miljø og nettverk.
  • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmulighet

 

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Annonser