Rådgiver delings- og oppmålingssaker

Stillingen ligger under enhet byggesak, landbruk og kart.

Beskrivelse av arbeidssted

Arbeidsstedet er i Sarpsborg rådhus som ligger sentralt i Sarpsborg sentrum like ved idylliske Kulåsparken. Stillingen er organisert i kommuneområde samfunn og tilhører enhet byggesak, landbruk og kart. Team kart består av 12 årsverk og har ansvar for oppgaver innenfor fagområdene eiendomsoppmåling, matrikkelføring, opprettelse og endring av eiendom, seksjonering og kartforvaltning/GIS.

Arbeidsoppgaver

  • Behandling av søknader om opprettelse- eller endring av eiendom, herunder dispensasjonsbehandling
  • Oppmåling av eiendom, herunder avholdelse av oppmålingsforretninger
  • Matrikkelføring av eiendom
  • Gi interne uttalelser til reguleringsplanforslag

Krav til utdanning

Utdanning fra høyskole/universitet på bachelor- eller masternivå med  kompetanse innenfor fagområdene eiendom, plan, tingsrett og landmåling er ønskelig.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en faglig engasjert og initiativrik person som liker en hektisk arbeidshverdag, og som er opptatt av å levere tjenester med høy kvalitet. Du liker å jobbe sammen med ulike typer mennesker, og arbeider like godt selvstendig som i team. Egenskaper for å kunne veilede publikum og søkere på en god måte er viktig. Det samme er egenskaper for å bidra inn et godt sosialt arbeidsmiljø. God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne er påkrevd.

Erfaring

Vi ønsker oss en medarbeider med god kjennskap til offentlig forvaltning, plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Relevant erfaring er en fordel. Nyutdannede med interesse for fagfeltet og ønske om bratt læringskurve er også velkomne til å  søke.

Det er en fordel med gode IKT-kunnskaper, og kunnskap/kompetanse innen bruk av landmålingsutstyr og GIS.

Øvrige vilkår/annet

Førerkort klasse B

Vi tilbyr

  • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en kommune i stor vekst
  • Gode muligheter for kompetanseutvikling
  • Erfarne kollegaer i et team med godt arbeidsmiljø
  • Tverrfaglig miljø og nettverk
  • Fleksibel arbeidstid, god pensjonsordning og lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Annonser