PROSJEKT- OG PROSESSERINGSINGENIØR GEOMATIKK

Blom Norway er en ledende leverandør innen innsamling, prosessering og modellering av geografisk informasjon. Vi tilbyr kartproduksjon fra flybilder, terrengmodeller, overflatemodeller, tekniske kart, bestandskart, skogtaksering, kartlegging av flom, skred og ras, ortofoto, 3D-modellering og -visualisering, bildedatabaser (skråbilder og gatebilder) og ulike applikasjoner for navigasjon og kart på internett, mv. Blom besitter unike europeiske databaser med samlinger av kart, bilder og modeller. Med særlig fokus på elektroniske tjenester tilbyr Blom løsninger til kunder innen forvaltning, bedrifter og forbrukermarkedet og lar partnere lage applikasjoner basert på selskapets databaser og lokasjonsbaserte tjenester. Blom utmerker seg ved selskapets produkter, medarbeidernes kompetanse samt selskapets evne til å utvikle nye løsninger. Blom er et heleid datterselskap av Terratec AS.

 

Vi søker en dyktig fagperson fra geomatikkbransjen eller skolebenken som kan bidra i gjennomføringen av våre prosjekter hvor vi produserer en rekke kartprodukter fra flybårne bilde- og laserdata.

 

ARBEIDSOPPGAVER:
• Fotogrammetrisk arbeid, som aerotriangulering og ortofotoproduksjon
• Arbeid med 3D-data, som fremstilling av punktskyer og generering av modeller
• Oppfølging av innenlandske og utenlandske underleverandører
• Kvalitetskontroll og rapportering

KVALIFIKASJONER:
• Utdanning eller relevant erfaring fra fagområdet geomatikk, gjerne med fokus på fotogrammetri
• Gode IT-kunnskaper
• Gode samarbeidsevner
• God skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk

VI TILBYR:
• Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
• Gode muligheter for faglig utvikling
• Ungt og høykompetent fagmiljø
• Nye kontorer sentralt beliggende på Lysaker (fra april 2019) med svært god offentlig kommunikasjon
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser, pensjons- og forsikringsordninger

Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til kontaktperson eirik.fosseli@blom.no

 

Annonser