Oslo kommune søker utvikler med geodatakompetanse

Fagsystemenheten består av tre enheter, Kvalitet, IKT og Systemutvikling. Systemutvikling har blant annet ansvar for etatens sak-/arkivsystem, mange av etatens webtjenester og dataflyten internt og eksternt. Som ansatt i Systemutviklingsenheten vil du få mulighet til å jobbe med Open Source programvare så vel som proprietære systemer for løse en rekke oppgaver med stort omfang. FME er et sentralt arbeidsverktøy. For tiden jobber vi mye med modularisering av webinnsynsløsningene våre og lager en rekke ulike webservicer. Etaten forvalter stedfestede geodata og har som oppdrag å legge til rette for effektiv bruk av disse. Vi har blant annet laget Planinnsyn og Hva gjelder for eiendommen og du har nå mulighet til å være med på forvaltning og videreutvikling av disse og andre smarte webtjenester. Kart og geodata er viktige komponenter innenfor alle etatens virksomhetsområder, og en av hovedoppgavene våre i systemutviklingsenheten er å legge til rette for bedre bruk av kartdata, både internt og ut til publikum og næringsliv på internett. I tilfelle internt opprykk kan det bli ledig annen tilsvarende eller lavere stilling i avdelingen. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning og videreutvikling av eksisterende webløsninger og -tjenester.
 • Utvikling av nye tjenester og løsninger. Tilrettelegge og tilgjengeliggjøre data og geodata for interne brukere og publikum/næringsliv.
 • Tilrettelegge for integrasjon og dataflyt mellom forskjellige systemer, ofte ved å sette opp og vedlikeholde arbeidsbenker i FME.
 • Applikasjonsdrift på servere (mapserver, Tomcat, cache, etc.)
 • Gjøre teknologiske valg sammen med utviklingsteamet og være med å lage en utviklingsstrategi og systemarkitektur.
 • Delta i og lede prosjekter.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå, for eksempel geomatikk, informatikk, datavitenskap eller systemvitenskap.
 • Må ha dokumentert erfaring med geodata, gjerne fri programvare.
 • Det er en fordel med erfaring innen JavaScript/HTML/CSS, samt bruk og oppsett av geodatatjenester
 • Det er en fordel med kjennskap til FME, Python og Java, samt til serveroppsett og -konfigurasjon.
 • Det er ønskelig med erfaring med databaser og -spørringer.

Personlige egenskaper

 • Pådriver: operativ og pragmatisk utvikler med evner til å motivere og skape engasjement i utviklingsteamet.
 • Gjennomføringsevne og samarbeidsevner: god til å få til samarbeid for å oppnå gode løsninger sammen med teamets medarbeidere.
 • Strategisk: staker ut retningen og skaper engasjement for felles mål.
 • Faglig: holder deg oppdatert på fagområdet og deler kunnskap.
 • Analytisk: evne til å se helheten uten og glemme detaljene.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende oppgaver med innbyggerløsninger basert på fri programvare.
 • Fleksibilitet og mangfold av oppgaver.
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper og/eller i eget treningsrom
 • Lyse kontorlokaler i åpent landskap, sentralt i Oslo
 • Lønnsspenn 53-57 som tilsvarer fra kr 664 500 til kr 722 400 pr år.

 

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten:

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 470 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø¸ i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

 

Annonser