Oslo kommune PBE søker senioringeniør

Avdeling for geodata søker etter medarbeider som har erfaring med plandata.

Avdeling for geodata forvalter stedfestede data og legge til rette for effektivt bruk av disse. Vi gjennomfører oppgaver både overfor eksterne kunder og interne brukere, og har ansvaret for forvaltning, tilrettelegging og formidling av kart og geodata, som er viktige komponenter innenfor samtlige av Plan- og bygningsetatens virksomhets­områder.
Avdelingen består av fire enheter; Matrikkelenheten, Grunnkartenheten Kartformidlingsenheten og Plan- og temakartenheten.

Plan- og temakartenhetens ansvarsområde er å produsere og forvalte ulike temakart, fysiske og digitale modeller, oversiktskart og reguleringskart-database. Enheten jobber mye med terrenganalyser og har laget en rekke temakart som for eksempel Oslo solkart, kartlegging av grøntområder og dreneringslinjer som viser hvordan vannet renner på terrengoverflaten. Enheten har også ansvar for etatens fysiske bymodell og lager digitale og fysiske 3D-modeller til ulike plansaker. Disse er sentrale verktøy i kommunikasjonen med utbyggere og byens befolkning.
Som senioringeniør i plan- og temakartenheten vil en viktig oppgave være å ivareta og videreutvikle arbeidsprosesser, samt både bruke og bidra til videreutvikling av tilhørende systemer knyttet til forvaltning av stedfestet informasjon i plan- og byggesaksprosesser.

Arbeidsoppgaver

 • Holde reguleringsdatabaser oppdatert i henhold til regelverk, vedtak og arbeidsprosesser i plan- og byggesaker
 • Veilede, drive opplæring og bistå interne og eksterne brukere om planfaglige spørsmål, reguleringsdata og relevant informasjon, tilgjengelighet og anvendelse
 • Kunne delta i nasjonale fora og representere kommunen i arbeid med planfaglige spørsmål, med videreutvikling av standarder for plandata etc.
 • Være ansvarlig for systemstøtte på programvare og databaser som benyttes
 • Gjøre uttrekk fra aktuelle databaser, gjøre analyser og rapportere
 • Dokumentere systemer og rutiner

Kvalifikasjoner

 • Du har utdanning fra høyskole eller universitet på minimum bachelornivå innenfor relevante fagområder, så som geomatikk/arealplan/eiendom/naturgeografi
 • Du har arbeidserfaring med kart-, geodata og arealplanfaglige oppgaver i offentlig eller privat sektor
 • Du har generelt god IKT-kompetanse, faglig oversikt og god databasekunnskap
 • Du bør ha erfaring med saksbehandling etter plan- og bygningsloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven
 • Du bør ha erfaring med ett eller flere planforvaltningssystemer, og gjerne ha erfaring fra arbeid med SQL og FME
 • Du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Du må kunne jobbe selvstendig, grundig, nøyaktig og strukturert
 • Du må ha gode samarbeidsegenskaper og trives med å jobbe i team
 • Du må kunne kommunisere godt om faglige spørsmål og utfordringer og være trygg i rollen som formidler
 • Du må ha evne og energi til raskt å sette deg inn i aktuelle og relevante faglige og tekniske spørsmål, nyheter og utvikling innenfor fagområdet
 • Du bør ha erfaring med og opplever det som positivt å kunne drive opplæring og videreformidling av kunnskap og kompetanse innenfor fagområdet

Vi tilbyr

 • et spesialisert fagområde i stor utvikling
 • et godt og innholdsrikt nyansattprogram
 • trening i arbeidstiden, for eksempel yoga, boksing og fotball
 • fleksitidsordning og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • en arbeidsplass i lyse lokaler sentralt i Oslo
 • lønn etter lønnstrinn 43-47, som tilsvarer en årslønn fra kr 576 400 til kr 621 300 pr. år

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.
Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Søk på stillingen

Annonser