Oppmålingsingeniør – Geodata

Vi søker ny medarbeider til Geodataavdelingen, 2 års engasjement som oppmålingsingeniør/landmåler. Stillingen vil kunne bli en fast stilling.
Nittedal har som nabokommune til Oslo stort utbyggingspress og sterk befolkningsvekst. Vi møter daglig faglige utfordringer i å legge til rette for sentrumsutvikling, gode boligområder, infrastruktur, næringsutvikling og offentlige formål, bl.a. nye skoler. Som landmåler i kommunen vil du jobbe i et dynamisk og positivt arbeidsmiljø og i tett dialog med andre avdelinger og utbyggere/innbyggere. Kommunen har GPS/totalstasjon fra Leica og bruker GISLINE fra Norkart til landmålingsberegninger.

Det er spennende å jobbe i geodataavdelingen i Nittedal!

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Vi vil også opplyse om at Nittedal kommune fra 2017 er en tobakksfri kommune.

Kommunen har et personalpolitisk mål om: – å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, – å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering.

Arbeidsoppgaver

Utføre oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
Veiledning overfor publikum
Andre oppgaver innen avdelingen etter nærmere avtale (Kart/GIS/seksjonering)

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning innen geomatikk på høgskole eller universitet. Lang erfaring innen landmåling og matrikkellov kan veie opp for utdanning.
Ønskelig med erfaring som landmåler og arbeid etter matrikkelloven, samt GIS-kompetanse
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

God arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
Strukturert

Vi tilbyr

Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø i et til tider krevende, men spennende miljø
Utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til ledelse, samarbeid, fag og utvikling
Lønn etter avtale
God arbeidstids- og fleksitidsordning.
Konkurransedyktig pensjonsordning
IA-bedrift

Annonser