NTNU søker avdelingsingeniør/ overingeniør innen Digital informasjonsflyt for BIM/GIS/Gaming

Instituttet driver forskning og utdanning innenfor områdene bygg, anlegg, transport, teknisk planlegging, geoteknikk, marine konstruksjoner, vann- og avløpsteknikk og vassbygging, samt digital byggeprosess. Arbeidsområdet for denne stillingen vil være knyttet til forskningsprosjekter og tilrettelegging for undervisning innen alle faggruppene. Faggruppene har flere laboratorier og feltstasjoner og arbeidsområdet for stillingen vil være tilknyttet faggruppenes eksperimentelle virksomhet i laboratorier og felt. Stillingen vil få et spesielt ansvar for vår drift og utvikling (installasjon av ulike og unike kombinasjoner av programvare for digitalt utstyr innen BIM/GIS/VR/AR/Gaming) for å bidra til innovative løsninger for prosjektering, produksjon og drift i fremtidens bygg, anlegg og eiendomsbransje. Instituttet har en høy andel ekstern prosjektvirksomhet (ca. 115 millioner per år). Totalt er om lag 220 ansatte tilknyttet instituttet, hvorav ca. 100 personer er ansatt i fast stilling. Stillingen inngår som en del av administrasjonen, som består av 15 medarbeidere, hvorav 3 til 4 har IT kompetanse. Den som tilsettes rapporterer til administrativ leder. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/ibm.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Installasjon og teknisk support av programvare BIM/GIS/VR/AR/Gaming i vår digitale lab.
 • Installasjon og optimalisering av stasjonært og mobilt digitalt utstyr
 • Oppsett og drift av nettbasert datakommunikasjon mellom digitale utstyrsenheter for korte og lange distanser.
 • Støtte til undervisningen som benytter digital informasjonsflyt
 • Bestilling og installering av lisenser, utstyr, forbruksmateriell og dataloggere m.m.
 • Det må påregnes endringer i stillingens oppgaver etter erfaring og behov.
 • Krav til stillingen:
 • Utdanning på minimum bachelornivå innen IT/elektronikk og/eller BIM/GIS teknikker
 • Erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Grunnleggende kunnskap om funksjon av data- og kommunikasjonsutstyr
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra lignende arbeid

I tillegg ønsker vi oss en person som:

 • Har stor arbeidskapasitet og trives med høyt tempo
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kan jobbe analytisk, strukturert og resultatorientert
 • Viser initiativ, er proaktiv og kan jobbe selvstendig

Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for tilsettingen.

Vi tilbyr

Arbeid ved et institutt som er nylig fusjonert og i stor utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø og du vil bli kjent med mange hyggelige kolleger som representerer mange ulike land.

Som medarbeider ved NTNU har du tilgang til en rekke goder:

 • Kurs og opplæringstiltak
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ.

Den som tilsettes vil bli innplassert i Statens lønnsregulativ kode 1085 avdelingsingeniør eller kode 1087 overingeniør etter kvalifikasjoner. Stilling som avdelingsingeniør lønnes normalt fra kr 412 200 – 494 400 eller som overingeniør normalt fra kr 469 600 – 605 400. Fra lønna trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis.

NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos studieprogramleder Tore Hoven, mobil 416 63 638 og professor Ole Jonny Klakegg, mobil 917 33 461.

Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk via jobbnorge.no, merket med ref.nr. IV – 120/18. Godkjente kopier av attester og vitnemål vil kreves av kandidatene som inviteres til intervju.

Søknadsfrist: 15.04.2018

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerliste.

 

 

 

 

Annonser