Ledige stillinger innen GIS, landmåling og saksbehandling

Nesodden kommune har ledig to faste stillinger innen GIS, landmåling og saksbehandling i avdeling geodata i virksomhet for Plan, bygg og geodata:

 • 100% stilling som GIS-ingeniør, landmåler og saksbehandler
 • 100% stilling som GIS-ingeniør og saksbehandler    

Stillingen som GIS-ingeniør og saksbehandler er foreslått nyopprettet fra 2019, og utlyses med forbehold om godkjenning i kommunestyrets vedtak av budsjett for 2019.

Plan, bygg og geodata består av 24 medarbeidere fordelt på avdelingene plan, byggesak og geodata. På geodata er vi i dag 5 medarbeidere som har ansvar for oppmåling, seksjonering, matrikkel, adressering og navnesaker, samt forvaltning og drift av kommunens kartgrunnlag og kartløsning.

Nesodden kommune benytter GISLINE programvare, FME og måleutstyr fra Topcon. Vi er en del av geodatasamarbeidet i Follo, og samarbeider om kartleggingsprosjekter samt drift og vedlikehold av programvare og kartbaser i Follokart.

Vi ønsker oss fleksible og positive medarbeidere som i tillegg til avdelingens arbeidsoppgaver er motivert til å være med på å bidra i kommunens arbeid med digitalisering og robotisering. Våre nye medarbeidere må ha gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet, og være opptatt av å gi innbyggerne en god opplevelse i møte med kommunen. I virksomheten vil dere inngå i et team med sterkt fagmiljø og hyggelige kollegaer. Det er gode utviklingsmuligheter og en tverrfaglig arbeidsplass i et travelt kommunehus hvor hele kommunens virksomhet er representert.

 GIS-ingeniør/landmåler/saksbehandler

Abeidsoppgaver

 • Gjennomføre oppmålingsforretninger og annet arbeid etter matrikkelloven
 • Oppgaver knyttet til GIS, kartforvaltning, temakart og analyse
 • Saksbehandling etter eierseksjonsloven, matrikkelloven og lov om stadnamn
 • Rådgivning innen fagområdet til innbyggere og internt i kommunen
 • Avhengig av kompetanse vil stillingen kunne tillegges andre oppgaver innen fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra høgskole eller universitet med minimum bachelor innen geomatikk, landmåling eller annen relevant fagkombinasjon, master er ønskelig
 • Erfaring med bruk av GPS og totalstasjon
 • Kompetanse på analyse og erfaring med relevant GIS-programvare og FME vil vektlegges
 • Kjennskap til fotogrammetri for å kunne gjennomføre kartkontroll ved kartleggingsprosjekter er ønskelig
 • Kjennskap til matrikkelloven, plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven
 • Godkjent matrikkelførerkurs vil være en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse B

GIS-ingeniør/saksbehandler

Arbeidsoppgaver

 • Kvalitetsheving av matrikkel og andre databaser i forbindelse med fylkessammenslåing og robotisering
 • Oppgaver knyttet til GIS, kartforvaltning, temakart og analyse
 • Saksbehandling etter eierseksjonsloven, matrikkelloven og lov om stadnamn
 • Rådgivning innen fagområdet til innbyggere og internt i kommunen
 • Avhengig av kompetanse vil stillingen kunne tillegges andre oppgaver innen fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra høgskole eller universitet med minimum bachelor innen geomatikk, landmåling eller annen relevant fagkombinasjon, master er ønskelig
 • Kompetanse på analyse og erfaring med relevant GIS-programvare og FME vil vektlegges
 • Kjennskap til fotogrammetri for å kunne gjennomføre kartkontroll ved kartleggingsprosjekter er ønskelig
 • Kjennskap til matrikkelloven, plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven
 • Kunnskap om og interesse for kommunalt digitaliseringsarbeid
 • Godkjent matrikkelførerkurs vil være en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse B er ønskelig


Personlige egenskaper for begge stillinger

 • Fleksibel og tilpasningsdyktig med gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt og opptatt av god kommunikasjon med innbyggerne
 • Selvstendig og initiativrik
 • Strukturert, nøyaktig og ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Et dynamisk og spennende tverrfaglig miljø
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Dyktige og hyggelige kolleger
 • Gode pensjonsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Ulykkesforsikring
 • Personalhytte på fjellet
 • Bedriftsidrettslag med allsidig tilbud

Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Nesodden er en attraktiv kommune i vekst som nå satser sterkere på samfunns- og næringsutvikling. Kommunen ligger vakkert til i Follo med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bunnefjorden og har i underkant av 20 000 innbyggere. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender og et rikt kulturliv. For å lykkes i en organisasjon i stadig endring kreves det dyktige ledere og medarbeidere. Nesodden kommune er en god og inspirerende arbeidsplass hvor vi leverer gode tjenester til innbyggerne.
Sammen skaper vi det gode livet !

Søknad merkes: 3985811102

Annonser