Ledig stilling som IT-systemutvikler

Kartverkets IT-divisjon har et stort fagmiljø med 90 personer lokalisert på Hønefoss og i Stavanger. Avdelingen har det totale ansvaret for IT i Kartverket, herunder strategi, IT-arkitektur, standardisering, utvikling av egen programvare og tjenester, applikasjonsdrift og drift av infrastrukturen. Et stort og faglig tungt IT-miljø gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Seksjon geodatautvikling skal øke bemanningen med en fast stilling for å styrke utviklingskapasiteten på forvaltningssystemet for vannstandsinformasjon, samt andre av seksjonens utviklingsoppgaver. Forvaltningssystemet for vannstandsinformasjon omfatter program for analyse, prosessering og formidling av vannstandsinformasjon fra norskekysten, Svalbard og Jan Mayen. Seksjonen har også ansvar for utvikling av tjenester samt klient- og serverprogramvare, med hovedtyngde på fagverktøy, kartapplikasjoner og geodatatjenester.
Seksjonens oppgaver er mange, allsidige og utfordrende. Vi tilpasser oss dynamisk til oppgavene og jobber prosjektorientert og i team etter behov. Vi forventer av alle våre dyktige medarbeidere at de kan ta rollen både som engasjert teammedlem eller som leder for et større eller mindre prosjekt, selvsagt avhengig av kvalifikasjoner, erfaring og interesse. Vi forventer også at man arbeider målrettet og resultatorientert samt bidrar med og utnytter den viten som finnes i vårt kunnskapsrike GIS miljø.

Stillingen krever et tett og aktivt samarbeid med de ulike bestillerne samt deltakelse i ulike prosjekter og arbeidsgrupper. Man vil jobbe med brukere, eksterne konsulenter og ansatte i seksjonene IT-applikasjonsdrift og IT-infrastrukturdrift, samt med bestillere og ansatte i divisjonene.

Arbeidsoppgaver

 • IT-faglig ansvar for forvaltningssystemet for vannstandsinformasjon
 • Videreutvikling og vedlikehold av forvaltningssystemet for vannstandsinformasjon
 • Utvikling og vedlikehold av andre systemer som seksjonen får bestillinger på
 • Samarbeid med andre fagmiljøer innen oseanografi, sjømåling og geodesi
 • Samarbeid med personene som har ansvar for drift og vedlikehold av målenettet for vannstand

Kvalifikasjoner

 • Vektlegges:
 • Erfaring med C++ og gjerne Qt klassebibliotek
 • God forståelse for smidig utvikling og leveranseorientert gjennomføring
 • Høyskole- eller universitetsutdannelse innen IT eller GIS
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Nyutdannede med høyere utdannelse innen IT eller GIS oppfordres til å søke stillingen
 • Ønskelig:
 • Hovedoppgaven handler om videreutvikling av forvaltningssystemet for vannstandsinformasjon, utviklet i C++, men har du kunnskap innen noen av følgende områder, vil du kunne bidra innen andre av seksjonens utviklingsoppgaver:
 • Python, Perl, Javascript, PostGre/PostGIS, .Net, Oracle, FME fra SafeSoftware
 • GIS-systemer, kartapplikasjoner, karttjenester, applikasjonssikkerhet (OWASP/BSIMM)
 • Modelldrevet arkitektur og utvikling (MDA og MDD)

Utdanningsretning

 • IT
 • Geomatikk/GIS

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Du er løsnings- og resultatorientert
 • Du er tilpasningsdyktig og har evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Du er metodisk og strukturert i din arbeidsform
 • Du er helhetstenkende, innovativ og proaktiv i din tilnærming til oppgaveløsning
 • Du motiveres av å dele kompetanse (motta og formidle kunnskap)
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering, du må ha plettfri vandel og ellers oppfylle kravene til sikkerhetsklarering

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Faglig ansvar med store påvirkningsmuligheter
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Stillingen lønnes som overingeniør, kode 1087, fra kr 517 700-569 000 kr eller senioringeniør, kode 1181, fra kr 548 200-590 000
 • Gunstig pensjonsordning og mulighet for å søke boliglån i Statens pensjonskasse
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdannelse-, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.
 • Kartverket er en IA-virksomhet, som blant annet betyr at vi tilrettelegger på arbeidsplassen dersom det er behov for det
 • Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden.
Annonser