Ledig stilling som FME/GIS utvikler

Kartverkets IT-divisjon har et stort fagmiljø med 90 personer lokalisert på Hønefoss og i Stavanger. Avdelingen har det totale ansvaret for IT i Kartverket, herunder strategi, IT-arkitektur, standardisering, utvikling av egen programvare og tjenester, applikasjonsdrift og drift av infrastrukturen. Et stort og faglig tungt IT-miljø gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Seksjonen geodatautvikling skal øke bemanningen med en fast stilling for å styrke utviklingen av Geonorge-distribusjonsløsningen med hovedvekt på FME, Python og open-source biblioteker, inkludert GDAL og PROJ4. Seksjonen har ansvar for utvikling av tjenester, klient- og serverprogramvare, med hovedtyngde på geodata-tjenester, fagverktøy og kartapplikasjoner.

Geonorge er en nasjonal portal for offentlig geografisk informasjon. Løsningen er bygget opp som en webportal, et sett med APIer for integrasjon mot andre nasjonale etater og systemer, et datahotell med en distribusjonsmotor som produserer og publiserer kartdata, og som et sett med fagverktøy. Stillingen vil innebære et fagansvar for Geonorge distribusjonsplattformen og videreutvikling av denne.

Seksjonens oppgaver er mange, allsidige og utfordrende. Vi tilpasser oss dynamisk til oppgavene og jobber prosjektorientert og i team etter behov. Vi forventer av alle våre dyktige medarbeidere at de kan ta rollen både som engasjert teammedlem eller som leder for et større eller mindre prosjekt, selvsagt avhengig av kvalifikasjoner, erfaring og interesse. Vi forventer også at man arbeider målrettet og resultatorientert samt bidrar med og utnytter den viten som finnes i vårt kunnskapsrike GIS miljø.

Stillingen krever et tett og aktivt samarbeid med de ulike bestillerne samt deltakelse i ulike prosjekter og arbeidsgrupper. Man vil jobbe med brukere, eksterne konsulenter og ansatte i seksjonene IT-applikasjonsdrift og IT-infrastrukturdrift, samt med bestillere og ansatte i divisjonene.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for Geonorge distribusjonsplattformen med basis i programvaren FME
 • Utviklingsoppgaver i Python samt utvikling av geografiske tjenester
 • Forvaltning og videreutvikling av applikasjoner og enkelte databaser
 • Kontinuerlig forbedring og oppgradering av produksjonsmiljøet i samarbeid med IT-applikasjonsdrift
 • Implementasjon av applikasjonssikkerhet på Geonorge-plattformen i henhold til gjeldende rutiner og krav i Kartverket

Kvalifikasjoner

 • Vektlegges:
 • Høyskole- eller universitetsutdannelse innen IT eller GIS.
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanning med lavere grad
 • Erfaring med utvikling av karttjenester eller annen GIS programvare
 • Erfaring med utvikling i Python
 • Erfaring med PostgreSQL eller Oracle databaser
 • Ønskelig:
 • Erfaring fra programvaren FME fra Safe Software
 • Erfaring med utvikling av OGC karttjenester
 • Erfaring med smidig utvikling
 • Erfaring innen applikasjonssikkerhet, spesielt OWASP og/eller BSIMM
 • Erfaring med ArcGIS server eller andre karttjeneste-plattformer

Utdanningsretning

 • IT
 • Geomatikk/GIS

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Du er tilpasningsdyktig og har evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Du har en metodisk og strukturert arbeidsform
 • Du er helhetstenkende, innovativ og proaktiv i din tilnærming til oppgaveløsning
 • Du motiveres av å dele kompetanse (motta og formidle kunnskap)
 • Siden det kan være aktuelt med sikkerhetsklarering må søkere ha plettfri vandel og ellers oppfylle kravene til sikkerhetsklarering

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Faglig ansvar med store påvirkningsmuligheter
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Stillingen lønnes som overingeniør, kode 1087, fra kr 517 700-569 000 eller senioringeniør, kode 1181, fra kr 548 200-590 000
 • Gunstig pensjonsordning og mulighet for å søke boliglån i Statens pensjonskasse
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdannelse-, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.
 • Kartverket er en IA-virksomhet, som blant annet betyr at vi tilrettelegger på arbeidsplassen dersom det er behov for det
 • Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden.
Annonser