Leder geomatikk

Informasjonsforvaltning er en landsdekkende seksjon med ansvar for Forsvarsbygg sitt eiendomsregister, GIS, FDV-dokumentasjon, BIM og arkiv. Seksjonen er en fellesfunksjon for hele Forsvarsbygg og består i dag av 30 ansatte fordelt på 4 avdelinger og 4 lokasjoner. 
Leder geomatikk har ansvar for geografisk informasjon, herunder etablere kartapplikasjoner, gjennomføre GIS analyser, levere temakart samt rådgivning innen fagområdet GIS.  
Vi søker etter en faglig sterk leder som er interessert i god forvaltning og utnyttelse av geografisk informasjon og som vil være med å videreutvikle fagområdet i takt med ny teknologi. Du må ha evne til å tenke nytt, ha gode samarbeidsegenskaper, være en god rådgiver og skape oppslutning om prosjektene. Stillingen krever tett dialog og samarbeid med mange ulike fagmiljøer i Forsvarsbygg. Enheten består i dag av 5 ansatte fordelt på lokasjonene Hamar, Oslo, Harstad og Stavanger. Arbeidssted for leder geomatikk vil være Hamar eller Oslo.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.
Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver
 • Landsdekkende fag- og prosessansvar innen fagområdet geomatikk
 • Være premissgiver for geografiske informasjon
 • Etablere og videreutvikle GIS-løsninger og applikasjoner i samarbeid med ulike fagmiljøer
 • Ansvarlig for rutiner og kravdokumenter for å sikre god kvalitet på geodata og applikasjoner
 • Forvaltning og ajourføring av kartdatabaser
 • Oppgaver relatert til Geovekst og Norge digitalt
 • Delta i utviklingsprosjekter
 • GIS-analyser og temakartproduksjon
 • Generell saksbehandling og øvrige arbeidsoppgaver
 • Personalansvar
 • Budsjett- og økonomiansvar for egen enhet
Kvalifikasjoner
 • Høyskole- eller universitetsutdanning, med fordypning innen GIS/geomatikk
 • Krav om erfaring innen fagområdet GIS/geomatikk
 • Gode kunnskaper i ESRI programvare og databaser
 • Ønskelig med ledererfaring
 • Må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig/ NATO secret
Personlige egenskaper
 • Resultatorientert
 • Gode lederegenskaper og evne til strategisk og helhetlig tenkning
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig
 • Ta initiativ og ansvar
 • Strukturert
Vi tilbyr
 • Lønn som senioringeniør (kode 1181) fra kr. 658 300,- til kr. 754 900 (ltr 72-78). For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
Annonser