Kystverket søker transportanalyse/databehandling

Vil du være med å påverke samfunnsutviklinga? Er du interessert i samferdsel og korleis transport er med å forme samfunnet? Då må du søke jobb hos oss! Her får du sjansen til å bruke kunnskapen din i viktige planprosessar.

Det faglege ansvaret for transportanalyse, samfunnsøkonomi, nautiske risikoanalyser og geodatatjenester i Kystverket er lagt til Senter for Transportplanlegging, Plan og Utredning (TPU), som er ein del av Kystverket Sørøst, Arendal. Arbeidet med transport- og trafikkanalyser er ein føresetnad for å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser og risikoanalyser. Dette medfører uttrekk og handtering av store datamengder frå fleire datakjelder. Rådata må dessutan bearbeidast for analyse- eller for presentasjonsføremål.

Det skal snarast tilsetjast ein medarbeider i vikariat. Vikariatet er venta å vare til 31.desember 2018, men kan bli forlenga.

Arbeidsoppgåver

 • Delta i transportfaglege utredningar og analyser
 • Utarbeide transport- og trafikkanalyser
 • Være med å utvikle system for uttrekk og handtering av store datamengder
 • Bidra i arbeid med innhenting av data, statistikk og prognoser for godstransport, trafikkutvikling, ulykker,
 • energibruk, miljøeffekt, mm.

Kvalifikasjonar

 • Utdanning innanfor geomatikk / matematikk / informatikk / statistikk (minimum bachelornivå)
 • Programmeringskunnskap frå t.d. Python, PostgreSQL , Linux, Javascript, SQL
 • Erfaring frå handtering av store datamengder samt kjennskap til STATA eller andre statistikkverktøy
 • Erfaring frå transport- eller samferdsels-planlegging, med vekt på trafikkanalyse, og erfaring frå prosjektarbeid
 • og prosjektledelse vil bli vektlagt
 • Kunnskap om og interesse for samferdselssektoren
 • Evne til å sjå heile bildet, og å være ein objektiv fagleg ressurs

Utdanningsretning

 • Økonomi
 • Samfunnsfag
 • Informatikk
 • Utdanningsnivå
 • Høgskule/universitet, diplom-/ bachelorgrad

Personlege eigenskapar

 • Nysgjerrig og glad i utfordringar
 • Likar å sette seg inn i nye tema og problemstillingar
 • Må kunne jobbe med fleire oppgaver samtidig
 • Like å arbeide i team
 • Tar ansvar for eige arbeid (sjølvstendig og strukturert)
 • Trivast med å formidle resultat

 

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3625226063
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Vikariat
 • Sluttdato: 31.12.2018

Om Kystverket:

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ei bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Annonser