KS søker spesialrådgiver digitalisering og teknologisk innovasjon

I kommunesektoren pågår det en rekke utviklings- og innovasjonsprosjekter knyttet til smart bruk av teknologi. Herunder pågår det spennende arbeid knyttet til robotisering, bruk av kunstig intelligens, deling og gjenbruk av data, publisering av åpne datasett og anvendelse av dette i utvikling av nye tjenester. Allikevel er vi enda tidlig i utviklingen av tjenester og rundt samarbeid om deling av data og anvendelse av disse i sektoren.

KS søker nå en spesialrådgiver til å bidra inn i kommunesektorens felles arbeid og ulike prosjekter knyttet til innovasjon og utvikling ved hjelp av nye muliggjørende teknologier. Rådgiveren skal bidra strategisk inn i det interessepolitiske arbeidet på feltet. Stillingen hører til i avdeling for Strategisk IKT og digitalisering , under område for forskning, innovasjon og digitalisering . Stilingen rapporterer til avdelingsdirektør, i en avdeling med erfarne, faglig sterke og dedikerte personer. Avdelingen vil vokse med flere stilinger gjennom 2019.

Utviklingsarbeidet i kommunesektoren skjer først og fremst i samspill mellom medlemmene. Man vil i stillingen få anledning til å jobbe med de fremste kommuner, fylkeskommuner og statlige etater på området. Stillingen vil ha en viktig og fasiliterende rolle på området for digitalisering, herunder bidra i utvikling av Smartby-konseptet. Du vil ha utbredt kontakt både med medlemmene, nasjonale myndigheter og leverandørmarkedet. I KS vil du vil ha tett samarbeid med fagavdelinger både innen område for forskning, innovasjon og digitalisering – og ikke minst samfunnsutvikling i KS.

Sentrale oppgaver for stillingen vil være:

  • ansvar i KS for kommunesektorens utviklings- og samordningsarbeid knyttet til deling av data og muliggjørende teknologier – i tett samspill med medlemmene og nasjonale aktører
  • å ta en ledende rollen som pådriver for kommunesektorens arbeid og bidra til samordning og oversikt over arbeidet rundt bruk av robotisering og kunstig intelligens
  • å bidra inn i nasjonale innovasjons- og utviklingsprosjekt relevant for kommuner og fylkeskommuner
  • å følge med på internasjonale teknologitrender, og kommunenes eget arbeid med teknologisk innovasjon – og bidra til å spre kunnskap og praksis på feltet.
  • å utøve bred medlemskontakt, ha en formidlingsrolle om det nasjonale utviklingsarbeidet både overfor egne medlemmer, nasjonale myndigheter og leverandører til sektoren
  • å delta i aktuelle nasjonale råd og komiteer
  • å delta i utredningsarbeid og ha faglig ansvar for behandling av saker i KS innenfor stillingens arbeidsområde

Den vi søker må ha et brennende engasjement for de mulighetene digital teknologi, deling og anvendelse av data gir, og ha kunnskap om hva som skal til for å skape endring i praksis. Du må ha relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, og erfaring fra arbeid med digitalisering. For å lykkes i stillingen er det en fordel med erfaring fra tverrsektorielt digitaliseringsarbeid i offentlig sektor eller arbeid med digital samhandling på tvers av forvaltningsnivåer. Viktigst er det å ha opparbeidet seg direkte relevant erfaring og kunnskap på området som gir god rolleforståelse.

Stillingen krever strategisk teft, trygghet, pågangsmot og gode formidlingsevner. For den rette kandidat ligger det store muligheter for personlig og faglig utvikling, og påvirkning både av egen rolle, avdelingens utvikling og samfunnsutviklingen.

I KS får du gode muligheter for personlig og faglig utvikling, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og et aktivt, hyggelig og allsidig miljø. Lønn etter avtale.

KS er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. En arbeidshverdag hos KS skal være preget av mening, ansvar og utvikling.

For mer informasjon eller spørsmål om stillingen, vennligst se kontaktpersoner.
Søknadsfrist snarest og senest innen 12.6.19. Vi vurderer kandidater fortløpende med mål om ansettelse før juli.

 

KS’ visjon er: “En selvstendig og nyskapende kommunesektor”. KS er kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer, og KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor. KS arbeider for at medlemmene skal utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester
Det er satt store ambisjoner for innovasjon i og digital transformasjon av offentlig sektor. De fleste tjenestene til innbyggere leveres i og av kommuner og fylkeskommuner. Kommunesektoren står derfor helt sentralt i de endringene som nå skjer. KS er gitt i ansvar å koordinere og samordne kommunesektorens arbeid på området.
Kommunesektoren utgjør med nær en halv million ansatte en betydelig del av offentlig sektor. Kommunesektoren leverer de fleste innbygger-rettede tjenester og er en viktig aktør i samfunns- og næringsutviklingen i Norge. I møte med fremtidens behov trengs det kunnskapsutvikling, nyskaping og omstilling. Her er det stor vilje til å løfte i flokk i kommunesektoren, i samspill både med både staten og privat sektor. I dette arbeidet er KS en viktig medspiller for medlemmene. I KS område for forskning, innovasjon og digitalisering inngår 5 nyopprettede avdelinger samt en prosjektavdeling – Partnerskap for innovasjon

Annonser