Kristiansand kommune plan-, bygg- og oppmålingsetaten søker eiendomslandmåler

Arbeidsoppgaver
• Eiendomsdanning i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og matrikkelloven
• Oppmålingsforretninger og eiendomslandmåling
• Bistå i bygge- og delesaksbehandling

Kvalifikasjoner
• Eiendomsfag/ landmåling/ geomatikk – bachelor eller mastergrad
• Interesse for komplekse situasjoner med sammensatte problemstillinger og til dels krevende eiendomsforhold
• Kunnskap om matrikkelloven og plan- og bygningsloven

Personlige egenskaper
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Ønske om å bidra til det gode arbeidsmiljøet
• God skriftlig og muntlig framstillingsevne
• God beslutningsevne
• Selvstendig og systematisk arbeidsform

Vi tilbyr
• Et godt, tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kolleger i en hektisk hverdag
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
• Kompetanseutvikling
• Fleksibel arbeidstid
• Lønn etter avtale

Språk
• Norsk

Lyst til å vite mer? Kontakt
• Plan- og bygningssjef Venke Moe – epost: venke.moe@kristiansand.kommune.no
• Avd. leder Eiendomsdata Robert Hedland – epost: robert.hedland @kristiansand.kommune.no

Søknadsfrist 10. februar 2019
Kun elektroniske søknader vil bli behandlet via www.kristiansand.kommune.no/jobb

 

 

Annonser