Kongsberg kommune søker saksbehandler – Kart og geodata

Om avdelingen
Kart og geodataseksjonen har ansvar for kommunens kartverk og drift av kommunens geo-Informasjonssystemer, og utførelse av geomatikkoppgaver for kommunen. Vi deltar i GEOVEKST- samarbeidet, drifter INFOLAND, er lokal matrikkelmyndighet og utfører oppmåling av eiendom iht. matrikkeloven, samt søknadspliktige tiltak etter plan og bygningsloven. Seksjonen har eiendomsskattekontor, samt administrasjon av kommunale avgifter. Kart og geodataseksjonen har 9 ansatte.

Kort om stillingen
Vi har ledig 100% fast stilling som saksbehandler ved Kart og geodataseksjonen. Vi ønsker ett fleksibelt arbeidsmiljø, og den som ansettes vil være en del av et team som:
• Forvalter kommunens kart-, plan- og temadata
• Tilrettelegger og sammenstiller kartdata for digitale selvbetjeningsløsninger
• Forvalter og ajourholder det offentlige kartgrunnlaget
• Drifter kommunens GIS-systemer
• Følger opp programvareleverandører og kommunens IKT-tjeneste
• Utvikler kommunens kartinnsynsløsning og bidrar med analyse og utredningsoppgaver
• Arbeider på tvers av seksjoner i kommunen og bidra til å øke bruken av geografiske data
• Bidrar til føring og kvalitetsheving av matrikkelen
• Driver med oppmålingsoppgaver

Vi tilbyr
• en attraktiv arbeidsplass i en spennende kommune.
• muligheter til å forme sin egen arbeidsdag
• utfordrende oppgaver

Innhold i stillingen
• Videreutvikle kommunens kartløsninger og finne gode innovative løsninger
• Bidra til effektivisering av kommunens kartforvaltningssystem
• Delta i kommunens forvaltning av kart-, plan- og temadata
• Utarbeide analyser og presentasjoner i kommunens GIS-systemer
• Optimalisere flyten av kartdata
• Arbeide på tvers av organisasjonen med bruk av digitale kart- og analyseverktøy
• Andre oppgaver kan tilfalle stillingen

Krav og ønsker til deg:
• Utdanning med relevante kart og GIS-fag på bachelornivå eller høyere.
• Erfaring fra arbeid innen geomatikkfaget er ønskelig, men nyutdannede oppfordres til å søke.
• Erfaring med bruk av Norkart’s programvare er en fordel.
• Gode IT-kunnskaper
• God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi ser etter deg som:
• har gode samarbeidsevner
• kan jobbe effektivt og strukturert
• har interesse og engasjement for faget
• har evne og motivasjon til å samarbeide og formidle ny kunnskap.
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Formelle kvalifikasjonskrav
Relevant utdanning fra høyskole/ universitet, minimum på bachelornivå. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse, etter nærmere avtale.
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.
I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Link til stillingsannonsen og hvordan  man søker

 

Annonser