Kartkonstruktør i Avdeling for geodata

En av våre kartkonstruktører i Grunnkartenheten blir pensjonist og vi søker etter hans etterfølger. Vi søker primært etter noen med erfaring fra flyfotobasert ajourføring av teknisk kartverk etter norsk SOSI / FKB standard.

Grunnkartenheten forvalter den del av teknisk kartverk i Oslo som er basert på datafangst fra flyfoto. Vi utfører en del av kartproduksjonen selv. Dette arbeidet kombineres med kvalitetssikring og kompetanse i forbindelse med anskaffelser av eksterne tjenester og intern kartforvaltning.

Kartajourføringen baserer seg pt på en årlig omløpsfotografering av Oslo.

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Kartkonstruksjon – fotogrammetrisk kartajourføring basert på 3D flyfoto
 • Produksjon av kartdata etter Norsk standard SOSI / FKB
 • Kartkontroll, spesialmålinger, kvalitetsforbedring av kartdata
 • Målinger til støtte for andre enheter i PBE, blant annet 3D modeller, dokumentere data knyttet til byggetilsyn, supplere bakgrunnskart og temadata, etc
 • Samarbeid om kartproduksjon

Kvalifikasjoner

 • Høyskole eller videregående utdanning
 • Primært ønskes noen års erfaring med 3D-flyfotobasert kartkonstruksjon fra privat, statlig eller kommunal bransje, samt å ha god kunnskap om og erfaring med norsk SOSI/FKB standard
 • Generell god IT-kompetanse og god brukerkompetanse på PC
 • En fordel med noe interesse for digitale verktøy, f.eks DFA (Digital Fotogrammetrisk Arbeidsstasjon), arbeidsprosesser og produksjonslinjer
 • Arbeidsspråk er norsk, sekundert engelsk
 • Dokumenterte resultater og erfaring kan oppveie for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper

 • Evne til selvstendig og konsentrert arbeid
 • Godt stereosyn
 • Kunne handtere digitale verktøy og systemer
 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse for kartfag og tilgrensa fagområder

Vi tilbyr

 • Utviklende og utfordrende oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og trivelige kollegaer
 • Moderne lokaler med åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Treningsmulighet i arbeidstiden, i organiserte grupper eller i velutstyrt trimrom
 • Lønnstrinn 32-36, som tilsvarer fra kr 464 400 til kr 496 000 pr. år
 • Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.
Annonser