Ingeniør Geodata – Landbruk og geodata 100 % fast stilling.

Avdelingen er en del av virksomheten Kommunal forvaltning som også omfatter planavdelingen og byggesaksavdelingen, virksomheten har totalt 23 ansatte.
Avdeling for landbruk og geodata består i dag av 8 personer med en god blanding av kvinner og menn. Kommunen ønsker en medarbeider som kan bidra til god og effektiv løsning av de oppgavene geodata har, og som kan delta aktivt i det spennende arbeidet med å utvikle Eidsvoll videre.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedvekt på oppgaver etter matrikkelloven inkl. å avholde oppmålingsforretninger og føring av matrikkel.
 • Saker etter eierseksjonsloven.
 • Noe saksbehandling etter plan og bygningsloven kan bli tillagt stillingen.
 • Veiledning til publikum.
 • Kontakt og samarbeide med andre fagområder i kommunen.
 • Fordel med kjennskap om GIS.
 • Andre relevante arbeidsoppgaver kan bli lagt til stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høgskole- eller universitetsutdannelse med hovedvekt på geomatikk og eiendomsfag.
 • God kjennskap og erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel.

Personlige Egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.
 • Besluttsom, løsnings- og resultatorientert.
 • Gode samarbeidsevner

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Samarbeid med faglig dyktige kolleger i et trivelig arbeidsmiljø.
 • Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler
 • Gode pensjonsordninger.
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritidArbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) – link øverst til høyre i annonse: “Søk på stillingen”, da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister

  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

  Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

Kontaktinformasjon

Einar Ordahl, avdelingsleder, 66 10 71 50

 

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Annonser